Historik


Hemsidans syfte var ursprungligen att utbilda mig själv att programmera för internet. Som ämne sökte jag något där jag själv hade särskilda kunskaper att förmedla, och då tyckte jag att dansa varierat och improviserat till gammaldans och i någon mån modern dans låg närmast till hands.

Så småningom utvidgades sidan, till att börja med en skript-baserad variant av danskalendern (på den tiden saknade jag möjlighet att använda databaser för hemsidan). Hemsidan utvecklades sedan successivt, flyttades och ändrades så att sidor kunde bli dynamiska med användande av databaser.

Efter många år tillkom också sidorna Friluft och Hund, som ju inte är dansrelaterade, men där jag också kände att jag har erfarenheter att förmedla som kan vara av intresse för andra med likartade intressen.


Signifikanta händelser

DatumKommentar
2018-11-18Förbättrad läsbarhet för mobiler
2014-10-20Ramar borttagna för engelska delen
2014-07-08Inställningar introducerade
2014-05-10Friluft & Hund separerade
2014-02-16Ramar borttagna för svenska delen
2014-01-01Möjlighet för alla att lägga in danser och anslag
2013-10-25Ny sida Friluft & Hund
2011-01-01Möjlighet för alla att lägga in danskurser, utvidgade möjigheter för inloggade administratörer
2008-12-30Ny danskurskalender och blogg
2005-12-25Skript borttagna i danskalendern och sökbar även på orkester
2005-05-20Danskalender för handdator/mobil förbättrad
2005-05-08Engelsk översättning av hemsidan
2005-01-02Hemsidan flyttad, ny adress dansglad.se
2002-03-22Anslagstavla tillagd
2002-01-13Presentationsvideo
2001-10-12Bildillustrationer till vals
2001-08-30Bildstöd påbörjat, för schottis
2001-01-06Webbkarta innehållsförteckning
2000-09-14Danskalender för handdator
2000-03-19Erfarenheter och tips för några polskor
2000-03-27Ytterligare hambo-varianter
2000-01-21Priser för dansevenemang
1999-10-21Fler schottis-varianter
1999-05-09Fler hambo-varianter
1999-04-18Fler shottis-varianter
1999-04-10Improviserad dans
1999-03-22Övrig dans innehållande Bingsjöpolska och Pariserpolka
1999-03-13Skånsk mazurka
1999-02-28Mazurka del 1
1999-02-21Filtrerad danskalender och Polka/polkett
1999-02-14Snoa variationer
1999-01-30Danskalender första version script-baserad , + vals
1999-01-24Dansrapporter
1999-01-16Länkar, Danskurser och Från förr
1999-01-13Första testversion, inkluderande Presentation, schottis och hambo

Senast uppdaterad: 2018-12-03


Innehåll