Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Historik


Webbplatsens syfte var ursprungligen att utbilda mig själv att programmera för internet. Som ämne sökte jag något där jag själv hade särskilda kunskaper att förmedla, och då tyckte jag att dansa varierat och improviserat till gammaldans och i någon mån modern dans låg närmast till hands.

Så småningom utvidgades sidan, till att börja med en skript-baserad variant av danskalendern (på den tiden saknade jag möjlighet att använda databaser för webbplatsen). Webbplatsen utvecklades sedan successivt, flyttades och ändrades så att sidor kunde bli dynamiska med användande av databaser.

Efter många år tillkom också sidorna Friluft och Hund, som ju inte är dansrelaterade, men där jag också kände att jag har erfarenheter att förmedla som kan vara av intresse för andra med likartade intressen.


Signifikanta händelser

DatumKommentar
2018-11-17Förbättrad läsbarhet för mobiler
2014-10-19Ramar borttagna för engelska delen
2014-07-07Inställningar introducerade
2014-05-09Friluft & Hund separerade
2014-02-15Ramar borttagna för svenska delen
2013-12-31Möjlighet för alla att lägga in danser och anslag
2013-10-24Ny sida Friluft & Hund
2010-12-31Möjlighet för alla att lägga in danskurser, utvidgade möjigheter för inloggade administratörer
2008-12-29Ny danskurskalender och blogg
2005-12-24Skript borttagna i danskalendern och sökbar även på orkester
2005-05-19Danskalender för handdator/mobil förbättrad
2005-05-07Engelsk översättning av webbplatsen
2005-01-01Webbplatsen flyttad, ny adress dansglad.se
2002-03-21Anslagstavla tillagd
2002-01-12Presentationsvideo
2001-10-11Bildillustrationer till vals
2001-08-29Bildstöd påbörjat, för schottis
2001-01-05Webbkarta innehållsförteckning
2000-09-13Danskalender för handdator
2000-03-18Erfarenheter och tips för några polskor
2000-03-26Ytterligare hambo-varianter
2000-01-20Priser för dansevenemang
1999-10-20Fler schottis-varianter
1999-05-08Fler hambo-varianter
1999-04-17Fler shottis-varianter
1999-04-09Improviserad dans
1999-03-21Övrig dans innehållande Bingsjöpolska och Pariserpolka
1999-03-12Skånsk mazurka
1999-02-27Mazurka del 1
1999-02-20Filtrerad danskalender och Polka/polkett
1999-02-13Snoa variationer
1999-01-29Danskalender första version script-baserad , + vals
1999-01-23Dansrapporter
1999-01-15Länkar, Danskurser och Från förr
1999-01-12Första testversion, inkluderande Presentation, schottis och hambo

Senast uppdaterad: 2018-12-03