Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Erstaviksbadet-Nacka kvarn

Område: Södertorn öst

Norra änden av Dammsjön vid Erstavik

Norra änden av Dammsjön vid Erstavik

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

En trevlig och relativt lätt vandring, i huvudsak längs Gröna Spåret. Vandringen ger goda badmöjligheter i början och slutet av vandringen

Ut- och hemresa

Utresa: Saltsjöbanan hpl Erstaviksbadet
Hemresa: Buss 401 hpl Nacka Kvarn

Utrustning

Beskrivning

Från station Erstaviksbadet korsa landsvägen och gå 5 minuter till parkeringsplatsen ovanför Dammsjön. Därifrån följ Gröna Spåret, som rundar Dammsjöns sydspets och sedan följer Dammsjöns västra sida. Mycket fina badplatser finns i sjöns södra och norra del.

Vid norra Dammsjön lämnar leden sjöområdet, men efter en stund kommer man nära en namnlös sjö på västra sidan om leden. En liten stig för ner till stranden, där det finns en liten klippa som också är en fin rast- och badplats. Mer plats finns om man tar av strax före sjön och går till vindskyddet vid sjön, vilket tar 5-10 minuter.

Leden tar till höger uppför en backe strax bortanför sjön. Numer finns ett grönt märke i backen, men eftersom en stig fortsätter rakt fram här så kan man ändå gå fel om man är ouppmärksam.

Leden för så småningom fram till det lilla träsket vid Skinnmossen. Det går bra att rasta på klippan ovanför träsket, men strandområdet där är inte så inbjudande.

På den fortsatta vandringen når man strax fram till en golfbana, och strax därefter en väg, där det numer finns skyltar som visar rätt väg. För oss är det åt höger en kort bit längs vägen, och sedan åt vänster.

Nu följer en sträcka som ofta bitvis är blöt och lerig. Mitt i sommaren brukar dock marken torka upp. Efter passage av det sanka partiet når man en liten ridväg. Leden går där rakt fram, men jag tycker det är vackrare och ungefär lika långt att följa ridslingan åt vänster i stället. Oavsett väg så når man snart en grusväg vid hagmark.

Leden korsar vägen och löper sedan i skogen intill hagen fram till ytterligare en liten väg, som också korsas. Den fortsatta vandringen sker i huvudsak i litet högre belägen klippmark, bevuxen med tall. Man passerar ytterligare en liten väg invid en skjutbana, och så småningom närmar man sig Nackamasterna.

Leden passerar tätt intill dem, och leder sedan fram till den vackra utsikten över Källtorpssjön och Hellasgården. Bäst utsikt får man om man lämnar leden åt vänster några hundra meter ovanför sjön.

Vägen ner mot Källtorpssjön är bitvis ganska brant, och leder ner till både badklippor och anlagt bad vid Källtorpssjön.

Från badet kan man om man vill bara följa stranden fram till Hellasgården, eller gå mot Dammtorp eller Nacka kvarn. I de senare fallen lämnar man Gröna Spåret strax bortanför badet och går upp åt höger över ett fält. När man når ett motionsspår så finns det en mur åt vänster. Om man siktar mot Dammtorp så kan man följa muren på högra sidan, och når via dem ett motionsspår som leder till Dammtorp. Om man siktar mot Nacka kvarn är det bättre att följa motionsspåret åt höger tills man korsat höjden, och sedan följa spåret eller valfri stig åt vänster. Oavsett väg så når man via en brant nerförsbacke Järla gård.

Korsa vägen vid infarten till gården, och gå nedanför kvarnen fram till busshållplatsen.

Om man vill kan man med lätthet föränga vandringen härifrån till Södermalm. Fortsätt i så fall längs vägens vänstra sida ner till Sicklasjön. Där finns en promenadväg längs Sicklasjöns norra strand, som mynnar vid Hammarbybacken. Vid den lilla träbron strax före backen gå över bron och sedan åt vänster över Söderleden. Längs högra stranden bortanför slussarna finns en träbro, som leder fram till en gångbro över kanalen. På andra sidan finns ett färjeläge med gratisfärja, avgång var 20:e minut ungefär, som leder över till Södermalm.

Vandringsrapporter & bilder: 2015-08-262017-02-082023-04-16