Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Tenntorp-Fisksätra

Område: Södertorn öst

Liten sjö vid passage Blå spåret-Gröna spåret vid Erstavik

Liten sjö vid passage Blå spåret-Gröna spåret vid Erstavik

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

Hällmarker präglar en stor del av denna vandring, som passerar flera fina badsjöar. Vandringen går delvis på omärkta stigar men är ändå lättorienterad

Ut- och hemresa

Utresa: Tenntorp hpl
Hemresa: Fisksätra stn

Utrustning

Beskrivning

Denna vandring går också bra att genomföra som skidtur, förutsatt att det finns ett ordentligt snötäcke. Det finns inga preparerade spår, men man kan alltid hoppas på att andra skidåkare har spårat sträckan. På vissa platser får man anpassa vägvalet för skidor - avstå från Sandasjön, och vid Dammsjön-Lundasjön åk på sjöarna i stället för att följa stigarna vid sidan om.

Blå spåret som vandringen till stor del går på, används också relativt flitigt av cyklister.

Från busshållplats Tenntorp korsa vägen och fortsätt i bussens riktning något hundratal meter förbi en handelsträdgård. Bortanför denna tag stigen till vänster. Den leder genast fram till mynningen av en kulvert, där det gröna spåret från Hellasgården går. Till höger ligger en parkeringsplats för Äventyrsbanan (ej tillgänglig för allmänheten - avgiftsbelagd parkering finns bortanför handelsträdgården).

Fortsätt ner till vänster nedanför äventyrsbanan. Ignorera en tydlig stig upp ur svackan på andra sidan, och fortsätt i stället åt höger på helt plan mark, parallellt med äventyrsbanan. Efter cirka fem minuter leder denna stig fram till en öppen plats, med Sandasjön rakt fram och blå spåret upp åt höger förbi Tuppstugan.

Vid skidåkning eller om det är isiga förhållanden tag åt vänster och följ blå spåret. Sommartid kan man med fördel i stället följa den vackra Sandasjöns vänstra strand. Det finns flera fina rastplatser med fina badklippor längs stranden, starta gärna vandringen med ett dopp och förmiddagsfika här. Stranden är dock brant på ett par platser, varför det är bäst att avstå från denna väg under hala och isiga förhållanden. Den brantaste passagen är vid första tredjedelen av sjön - när man passerat en svacka ner till vattnet och kommer upp på andra sidan, så är enklaste vägen att traversera ner över klipporna åt höger. Om man går högre upp så kommer man fram till en ganska brant passage ner till vattnet längre fram, och där finns det ingen väg runt. Under torra förhållanden är det dock inget problem.

I bortre delen av sjön kommer man ut på en liten grusväg, där har äventyrsbanan också en brygga, bastu och grillplats. Följ vägen en kort bit till första stigen åt vänster. Den leder strax fram till gröna spåret. Följ gröna spåret till ett brant parti uppåt uppför klippor. Ovanför klipporna snedda åt höger fram till blå spåret.

Följ sedan blå spåret cirka fyra kilometer. Spåret korsar en väg vid Knipträsket (mindre lämpad för bad och rast). När man når en korsande tydlig stig och därifrån kan skymta en sjö åt vänster lämna blå spåret åt vänster. Går man åt höger kommer man ner till Erstaviksbadet, fortsätter man blå spåret rakt fram når man ett berg med utsikt över Erstaviken.

Stigen åt vänster går ner till sjön men lämnar den strax igen. Längre fram delar den sig, tag då stigen åt vänster. Den leder fram till en vacker udde med ett vindskydd vid sjön, väl lämpad för rast och bad.

Vänd tillbaka samma väg cirka 40 meter, och tag sedan en stig ner åt vänster fram till en liten spång över en bäck. Korsa den och följ sedan en otydlig stig som löper ovanför sjön. På andra sidan sjön når man gröna spåret som går mellan Hellasgården och Solsidan.

Följ gröna spåret åt höger. Det går här inne i skogen, med Lundasjön åt vänster. Efter en skogspassage ser man åter sjön, det är samma sjö som tidigare men kallas i sin södra del för Dammsjön. När man når Dammsjön finns ytterligare en fin rastplats på udden som sticker ut i sjön - man får lämna stigen ett par hundra meter för att nå den.

Gröna spåret fortsätter sedan till södra änden av Dammsjön, där man når en promenadväg, där också blå spåret kommer in från höger. Följ promenadvägen en kort bit åt vänster.

Om man vill avsluta vandringen här är det bara att fortsätta promenadvägen fram till en parkeringsplats, och sedan vägen åt höger. När den når den asfalterade vägen, korsa denna fram till Saltsjöbanan, hållplats Erstaviksbadet.

För vandring mot Fisksätra lämna i stället promenadvägen vid en öppen gräsyta, och fortsätt längs Dammsjöns östra strand. Stigen här är inte lika tydlig. När man nästan har nått upp till i höjd med udden i norra Dammsjön måste man lämna stranden och gå upp på höjden ovanför. Därifrån är det en vacker utsikt ner över norra Dammsjön.

När man fortsätter norrut så måste man snedda åt höger, ganska brant utför berget. Stigen är här inledningsvis otydlig. När man når ner till sjön på andra sidan, gå först en kort bit åt vänster över en mindre höjd. När man når nästa svacka så fortsätt inte längs stranden utan gå i stället vinkelrät mot den. Man når strax en promenadväg. Följ den en kort bit åt vänster/uppåt, lämna den sedan när en stig går rakt fram - fortfarande uppåt. Följ denna stig, den kommer att leda upp på en höjd, och sedan något neråt igen på andra sidan. Där når man flata vackra berghällar med utsikt över Lundasjön.

Gå neråt på andra sidan, och gärna sedan åt vänster, där det också finns vackra klippor väl lämpade för rast och bad. Ytterligare en fin plats finns längre fram, längst ut på en udde som sticker ut i sjön norrut.

I norra änden på Lundasjön når man en grusväg som leder fram till en golfbana åt vänster. Bortanför ett litet hus som golfarna använder tag vägen åt höger. Den leder först genom skogen, men senare ut på golfbanan - var uppmärksam och iakttag försiktighet och visa hänsyn när du passerar. Stanna på vägen tills du passerat förbi nästa hål. Ovanför utslagsplatsen för denna är det bara en kort passage ut till skogen åt höger. Tvära genom denna cirka 50 meter fram till en promenadväg.

Följ promenadvägen åt höger. När den når en kulvert gå genom denna, och sedan ytterligare en vägundergång. Fisksätra bostadsområde är nu rakt fram. Gå promenadvägen till vänster om bostadsområdet ner till en parkeringsplats. Korsa parkeringsplatsen åt höger, gå under en vägundergång till åt vänster, och sedan åt höger fram till Fisksätra station.

Vandringsrapporter & bilder: 2015-07-01