Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Video på Internet


På Dansglädje finns ett flertal video­sekvenser för uppspelning via internet. Då och då får jag frågor kring problem med att spela dessa på den egna datorn.

Problem som avser spelning av video faller visserligen utanför Dansglädjes egentliga ämnesområde, men här lämnas ändå här några möjliga förklaringar och råd.

Problem med att spela upp video

Bakgrund

Rörliga bilder är resurskrävande.

En vanlig video från videobandspelare (VHS) som man visar på TV har 25 (eller 30 med amerikansk standard) bilder per sekund med ungefär halva den upplösning (kvalitet) som TV:n i sig själv klarar av. Vi kan avrunda detta till ungefär 320 x 240 pixlar. Ursprunget till video på Dansglädje är ofta MiniDv, som har ungefär samma upplösning som TV:n själv klarar av, och dessutom stereoljud.

Det krävs stor överföringskapacitet för att skicka sådana bilder och sådant ljud i originalkvalitet, betydligt mer än dagens internet och datorer klarar av. En enda sekunds video med ljud skulle ta ungefär 30 Mb. Jämför gärna detta med dagens bredband, som ofta erbjuder mellan en halv och tio megabit (dividera med 10 för att få motsvarande siffra i Mbytes) per sekund, och uppringda modem som kanske har 0,05 Mb per sekund. Och dessa siffror är i bästa fall, oftast kan man i praktiken inte uppnå ens dessa hastigheter på grund av att man får fördröjningar någonstans på vägen.

För att i någon mån råda bot på detta problem så komprimeras video. De flesta har i praktiken många gånger stött på komprimering i olika former. Musik komprimeras till exempel ofta till MP3, bilder kan komprimeras till många format, varav nog JPG är det populäraste.

Den övergång från analog till digital TV som skett i Sverige är ett annat exempel, där digitalboxen utför dekomprimering.

För video brukar man dels komprimera varje enskild bildruta (MJPEG) ungefär som man gör med foton i JPG-format, dels komprimerar man ofta mellan olika bilder, så att man bara skickar förändringar mellan bildrutorna.

Om man exempelvis filmar ett hus på stativ, så kommer ju varje ny bildruta att vara nära nog identisk med den föregående (förutsatt att inte solen går i eller ur moln), och då kan man spara mycket plats genom att bara skicka vad som har förändrats från föregående bild.

De komprimeringsmetoder som används för video och ljud sparar visserligen mycket plats, men försämrar samtidigt nästan alltid det ursprungliga materialet. Det kan ske med följande tekniker:

Det finns många konkurrerande program för att komprimera och dekomprimera såväl video som ljud. Komprimerings­program kallas ofta codecs, och jag kommer att använda detta begrepp här.

Även om liknande problem kan uppträda för ljud som för video, är ljud ofta inte lika krävande kapacitetsmässigt.

Vad krävs för att kunna se video över internet

Exempel på olika videokomprimeringar

Nedanstående exempel är tänkta att åskådlig­göra olika komprimerares effektivitet. Samtliga filstorlekar har anpassats så de ska vara ungefär lika stora, och därigenom ge en upplevelse av hur effektivt det använda programmet är.

Förutsatt att motsvarande codec är installerad, bör nedanstående videor kunna ses antingen direkt i web-läsaren, eller genom att öppna bifogade länkar i en mediespelare, t.ex. VLC eller Media Player.

Exemplen kan vara användbara för att se om det verkar vara dekomprimerare eller andra orsaker som gör att en video inte kan spelas upp.

Okomprimerat

För att få plats med motsvarande video på 200 kB har bildstorleken krympts till bara 52 x 39 bildpunkter. Denna sekvens, liksom samtliga utom DV-filen längst ner, saknar ljud. Ingen codec krävs för att spela upp denna.

Länk: codec_uncompressed

Cinepak

En gammal codec som ofta kan fungera även på äldre datorer. Denna är relativt ineffektiv, och har här bildstorlek 160 x 120.

Länk: codec_cinepak

Windows Media 9

Den encoder som ger bäst komprimering av de här jämförda. För att spela denna krävs eventuellt att man laddat ner och installerat Media Player 9, och i vart fall att man accepterar att installera Microsofts Encoder 9 när installationsrutan dyker upp (kan också laddas ner manuellt från www.microsoft.com).

Bildstorleken är 640 x 480, trots det är filstorleken något mindre än de ovan.

Länk: codec_wm_pal_1024

Mini-DV - orginalkvalitet

Länk: codec_dv_pal

Ursprunget för video i Dansglädje kan ibland vara digitalkamerors videoläge, eller som i detta fall Mini-DV. Den sekvens som visats i de tidigare exemplen har 34 bildrutor, eller drygt en sekund.

Mini-DV håller full TV-kvalitet, och har en fast komprimering på cirka 3 MB per sekund inklusive stereoljud. För att visa ursprungskvaliteten med 200 kB så ryms bara en enda bildruta inklusive ljud (dvs 1/25 sekund) med det europeiska TV-formatet PAL (720 x 576 bildpunkter per bild). Filen i länken till vänster innehåller alltså en bildruta med ljud, och är också cirka 200 kB, och kräver en codec för Mini-Dv.

En enstaka bildruta i originalkvalitet

För de som inte har möjlighet att se originalet i DV-format ovan så bifogas här en enda bildruta för jämförelse i samma upplösning som gammaldags TV. Bildrutan varar bara 1/25-dels sekund, vilket är en bra illustration av hur mycket information som behöver överföras när man spelar video.

Myggsafari på Seskarö 2004-07-14

Länkar

Codecs.com http://www.free-codecs.com
VLC Media Player http://www.videolan.org.
QuickTime Media Player http://www.apple.com/se/quicktime/download/
RealPlayer http://www.real.com/

Last updated: 2007-08-08