Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Swingvideo

När dansglad.se skapades i början på 1990-talet var digitalkamera och digitalvideo ännu inte tillgängligt. Det gjorde att såväl dansbeskrivningar som rapporter från danser bestod enbart av text.

Det är svårt att beskriva dans utan att använda bilder och ännu hellre video med ljud. En utövning som i så hög grad består av rörelse och ljud kan enligt min mening inte beskrivas på något bra sätt med hjälp av enbart text.

När de första digitalkamerorna blev tillgängliga skaffade jag mig därför genast en. Det var en enkel kamera med upplösning 640x480 utan ljud, och kostade en dryg tusenlapp. Med hjälp av den fick jag mina första bilder på hemsidan, och även de första korta och ryckiga rörliga videosekvenserna i låg upplösning.

År 2001 skaffade jag en digital videkamera. Med hjälp av den var det möjligt att spela in i kvalitet som ungefär motsvarar vanlig TV. Jag gjorde min första videofilm om det årets semester - Tre öar - det året. I augusti när semestern var i stort sett slut gjorde vi en ansträngning och släpade upp en radio med tillhörande cdspelare, videokamera och stativ till min brors veranda en eftermiddag, och spelade där in en dansvideo som vi bifogade som extramaterial till semesterfilmen.

Danserna vi vid det tillfället spelade in var swing, schottis, hambo och vals, och var på omkring tio minuter. Det fanns ingen koreografi i dessa danser, vi försökte helt enkelt dansa ungefär på samma sätt som vi brukar när vi är på allmänna danstillställningar. Såväl "dansgolv" som dansmusik var förstås primitiva, så det var svårt att få in riktigt samma känsla som på allmän dans.

Altanen hade i stort sett formen av en triangel - när vi försökte dansa hambo motsols ut i triangelns hörn så nådde vi snabbt vår förmågas gräns. Som framgår av videon kan man även höra att altanen sviktade och knakade ibland.

Trots de primitiva förhållandena blev det ett fint semesterminne, kryddat av augustis spelande gräshoppor uppblandat med jazzmusik och (ej inkluderat här) gammaldans till Westlings cdmusik.

Videon kom också att utgöra stommen till dansbilder och videosnuttar i dansinstruktionerna på hemsidan.

Ett par år senare kompletterade vi denna inspelning med en ny, denna gång på min andra brors något större altan i närheten. Vid det tillfället hade jag förberett och spelat in musik till de flesta danserna med hjälp av dragspel, blockflöjt och synt. De flesta av dessa finns tillgängliga under instruktionerna för respektive dans.

\