Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Svenska danstermer

Denna förklara termer som ofta används på denna webbplats. Eftersom dansglad har sina rötter i nygammal socialdans, så är det också i huvudsak danser och steg i den miljön som här förklaras.

Danser

Innehåll


Bugg

 • Bugg dansas till modern dansmusik, såsom en foxtrot av det snabbare slaget. Damen roterar nästan hela tiden, kavaljeren mer sällsynt.


Tjeckisk polka

 • Dansen inleds med polka (druff) i 16 takter, som oftast dansas medsols. Därefter går dansparen sida vid sida i en stor ring, med kavaljerens vänstra hand vilande på axeln på kavaljeren framför honom.

  Under nästkommande 16 takter går alla kavaljerer inåt mot ringens mitt, och börjar klappa i händerna i ordning knä, händer, skuldror och över huvudet. Damerna dansar under tiden med polkasteg framåt i en ring utanför kavaljererna.

  Därifrån upprepas dansen med en ny partner.


Danslekar

 • Danslekar i enkla formationer, till exempel ring eller snurr runt sig själv. De dansande sjunger själva med i dansen. I dessa danser kan också barn delta. Danslekar används också för dans kring midsommarstången och vid julgransplundringar, och kan vara ett första steg mot folkdans.


Engelska

 • Dansen har många varianter, och dansas ofta i konstellation med flera danspar i ring, där danspar eller enskilda dansare flyttar sig runt i ringen.

Familjevals

 • Dansen börjar med alla deltagare i en eller flera stora ringar runt dansgolvet. Första takten dansas med valssteg med kavaljeren vänd mot damen till vänster, och damen vänd mot kavaljeren till höger, utan att upplösa ringen. Den andra takten dansas mot varandra inom paret på samma sätt.

  Härifrån finns två varianter, men bara en tillämpas i samma dans. Antingen upprepas stegen ovan ännu en gång och därifrån dansas vals medsols där kavaljeren dansar med damen till vänster två takter. I den andra varianten börjar man i takt 3 direkt med vals på samma sätt, fast i tre takter. Därifrån formar man sig på nytt i samma ring, och dansen upprepas med den nya partnern.


Gammaldans


GDV-dans

 • GDV-danserna innehöll i min ungdom utom gammaldans även en blandning med foxtrot/bugg, tango, modern vals, och någon gång även något latin, t.ex. cha-cha-cha eller samba.

  Oftast innehöll de också en gemensam paus med fika som var inkluderat i entréavgiften. Jag minns även när jag började dansa att det ibland förekom en allsång eller två i pausen.

  Idag (2024) har dessa danstillfällen glesats ut kraftigt, och dansmixen har förändrats så att modern dans har ersatt mycket av gammaldansen.


Gillesdans

 • Gillesdans är en stor grupp av danser som innehåller längre danssekvenser, ofta baserade på gammaldans. Dessa danser varieras oftast inte, variationen består i stället av att det finns ett stort antal sådana att välja på. Några få av dem brukade åtminstone förr spelas på danser med gammaldans, men det anordas också danskvällar med enbart gillesdans.


Hambo

 • Hambo är en dans med tre taktslag per takt. Det är egentligen en polska, men i allmän mun benämner man den ändå gammaldans. Dansen använder åtta takter per sekvens, med två takter dalsteg, en takt gångsteg, fyra takter omdansning och en takt uppsamling.

  Se även Hambo


Hambopolkett

 • Hambopolkett kan likna druff-polka, men med tre taktslag per takt. Ett annat sätt att beskriva dansen är den liknar vals fast man tar stegen åt sidan i ställt för framåt och bakåt.

Långdans

 • Långdans dansas hand i hand i en lång rad. Ibland är stegen fria, men inte alltid. Musik kan vara både i tvåtakt och tretakt. Långdans från Sollerön är en långdans man ibland kan stöta på, ett exempel finns i slutet på denna video

Mazurka

 • Obs! Gammaldansen mazurka är inte samma dans som europeisk/fransk mazurka, och på denna webbplats finns ingen beskrivning av den europeiska mazurkan.

  Gammaldansen mazurka dansas oftast som två olika danser, först en slags hambopolkett med hopp, sedan s.k. skånsk mazurka till den andra melodin.

  Se även Mazurka


Motionsdans

 • Motionsdans innebär ofta en dans där man mellan danserna går runt i en ring eller liknande, och på så sätt åstadkommer partnerbyte mellan varje dans och där alla får dansa. Ofta är det gammaldans som då dansas, men, särskilt på senare tid, även modernt. Det kan nog förekomma även annan dans och inte nödvändigtvis pardans som annonseras som motionsdans.

Pariserpolka

 • Pariserpolka är egentligen en gillesdans, men det har blivit så vanligt att den spelas bland gammaldanserna att jag inkluderat den här. En mycket kortfattad beskrivning: Dansen har fem turer med fyra takter i varje tur. Varje takt innehåller 4 taktslag = steg.

  Tur 1: en takt steg bakåt, en takt steg framåt, en takt polkasteg, en takt snoa (två varv).

  Tur 2: En takt utåtsnurr framåt + handklapp, en takt inåtsnurr bakåt + handklapp, polka + snoa som ovan.

  Tur 3: Pannkakssnurr utåt framåt, pannkakssnurr inåt bakåt, polka och snoa.

  Tur 4: Steg framåt med dubbel handfattning och dam gående baklänges, steg bakåt med bibehållen handfattning och dam snurrar ett varv motsols, polka steg framåt medan dam snurrar ett varv medsols under kavaljers arm, snoa.

  Tur 5: Kavaljer går framåt medan dam snurrar ett varv medsols under kavaljers arm, kavaljer går bakåt medan dam snurrar ett varv motsols under kavaljers arm, kavaljer polkasteg framåt medan dam snurrar två varv medsols under kavaljers arm, snoa.


Polka/Polkett

 • Denna dans kan dansas på flera olika sätt, men den vanligaste är druffpolka, (´quick quick slow´ sidledes, snurra ett halvt varv på ´slow´). Polketten innehåller ett litet hopp på ´slow´.


Polska

 • Det finns många olika polskor, som i många fall har utvecklats under lång tid. Idag använder nog alla 3 taktslag per takt, men sannolikt har nog flera av dem ursprungligen haft ett jämnt antal taktslag.

  Bland dem som oftast dansas kan nämnas bingsjöpolska, bodapolska, orsapolska, bondpolska, hamburgska, pols och slängpolska. Hambo är också en polska, fast den kallas oftast gammaldans idag.

  Se även Polska


 Rundpolska

 • Rundpolska är ofta använd som beteckning på en baspolska, och liknar hamburgska. Den innehåller polskeförsteg och omdansning medsols. I omdansningen tar damen följande steg: 1 höger, 2 vänster, 3 vrid på vänster/samla och på höger.

  Motsvarande för kavaljer är: 1 vänster, 2 vrid på vänster/samla och stöd på höger, 3 höger.


 Polskeförsteg

 • Polskeförsteg är polskans gångsteg. Det finns flera varianter, men bassteget är följande:/p>

  Kavaljer: 1 vänster, 2 inget steg men flytta kroppen framåt, 3 höger.

  Dam: Samma som kavaljer men spegelvänt (börja på höger fot).

  Sträva efter en flytande rörelse framåt - undvik ´ankgång´.


Rimppa

 • Rimppan är en mazurkavariant från Finland och norra Sverige, där turen löper över 16 takter. Dansen inleds med paret sida vid sida med kavaljerens högra hand på damens rygg, och damens hand på kavaljerens axel. Första takten dansas frykdal.

  På fjärde taktslaget byter damen till position till vänster om kavaljeren med ett halvt varv motsols framför kavaljeren. Samma mönster upprepas därifrån, avslutande med att damen vänder tillbaka medsols framför kavaljeren. Turen avslutas med vals medsols åtta takter.


Rundpolska

 • Rundpolska används ofta som en beteckning på en grundpolska, där kavaljeren snurrar på vänster - vänster eller båda - höger, damen på vänster - höger - vänster.

Schottis

 • Schottis dansas med en tur på fyra takter med fyra taktslag i varje takt. Den dansas oftast med två takter schottissteg och två takter snoa.

  Se även Schottis


Segla

 • Segla är en dans som kommer från västkusten, och dansas oftast till valsmusik. Den kan dock användas till även annan musik, även i fyrtakt. Man snurrar alltid motsols i tät position, och högerfoten korsas bakom vänster fot. Dansen avviker på så sätt att man alltid dansar långsammare än takten i musiken, dvs inte i takt. Dansparen väljer individuellt hur långsamt de vill dansa, men håller inom paret samma takt under hela dansen.


Snoa

 • Musiken har oftast två eller fyra taktslag per takt. En gånglåt fungerar ofta bra att dansa snoa till. Dansen innehåller dels gångsteg, dels omdansning med ett steg per taktslag och ett varv per två taktslag. Man väljer själv om eller när man vill använda gångsteg respektive omdansning.


Slängpolska

 • Det finns flera sorters slängpolska, men den som dansas oftast är slängpolska från Sörmland. Det kan vara den äldsta polskan som dansas ännu idag. Dansen innehåller gångsteg i figurer, och omdansning på stället med östgötasteg, dels med utsträckta armar, dels med dubbelsidig fattning. Det finns också en fri tur där damen får dansa fritt. Musiken är slät.

Stigvals/bakmes

 • Detta är en dansvariant som oftast dansas till Bingsjöpolska, men som kan användas i de flesta danser. När varianten dansas motsols brukar den benämnas bakmes, medsols brukar den ofta benämnas fram-mes eller stigvals. I denna variant använder man två takter för ett varv om musiken går i tretakt, med steg på taktslag ett och tre.

 Stockholmshambo

 • Detta är ett smeknamn från ungefär 1970. Det är en hambo med högt tempo som man sällan ser numer. Skillnaden mot vanlig hambo är förutom tempot att den dansades helt slätt, utan minsta knäböjning på första taktslaget i takterna.

Stjults

 • Första gången vi mötte stjultsen var i Orsa hembygdsgård. Den dansas till musik med jämnt antal taktslag per takt, och tempo som polka med medelmåttigt tempo. Stegen är som i polkett, där man när man landar efter det lilla hoppet klickar med hälen. Stjults dansas både medsols och motsols.

Vals

 • Vals är nog välkänd för de flesta. Gammaldansen spelas i ungefär samma takt som wienervals, och liknar också wienervals mer än modern vals. Vals har tre taktslag per takt och dansas både med- och motsols, med tre steg per takt i grundutförande. En ganska vanlig variant är stigvals, med två steg per takt.

  Se även vals
Steg


Bakmes

 • Bakmes ingår i många danser, och kan användas i de flesta. De är t.ex. vanliga i polskor, men även i vals. I de flesta fall, men inte alla, så används två steg per tre taktslag, och två takter för ett fullt varv. Bakmes dansas oftast motsols, men kan också dansas medsols. I det senare fallet kallas varianten ibland för fram-mes. I beskrivngen av vals ingår en kort video, där varianten visas.


Dalsteg

 • Dalsteg används i musik med tre taktslag per takt. Steget tas framåt på en fot på taktslag 1, på taktslag 2-3 lyfts foten och sträcks diagonalt framåt över den andra foten. Samtidigt flyttas kroppsvikten framåt och den fot som korsar sträcks framåt,med foten nära golvet. Steget upprepas sedam på andra foten. Se också Hambo.

Enben

 • Enben dansas oftast i Bingsjöpolska, men kan även användas i t.ex. Bodapolska, hambo, schottis och vals. I regel dansas enben enbart av kavaljeren, medan damen fortsätter med samma steg som tidigare.

  Enben dansas på enbart en fot ett helt varv, med stödfoten på utsidan av partnern, med andra foten i luften för att ge balans och styrning. Turen kräver balans, och kräver ofta litet övning innan dansen flyter behagligt. Det är möjligt men mer krävande att även damen samtidigt dansar enben, men man ser det sällan.

  Enben dansas nästan alltid medsols, men i schottis brukar jag ibland även dansa den motsols. Se även video for Bodapolska, i slutet på den finns också enben.


Frykdals-steg

 • Frykdalssteg används i mazurka. Steget är ytterfot, innerfot, hopp med landning på innerfot medan en liten kick görs med ytterfot.

Hurra

 • Detta är en omdansning på fläck. Positionen är ungefär som i bakmes, men där man använder galopp-steg.

Polskeförsteg

 • Det vanligaste försteget i polska är steg på första taktslaget, på andra taktslaget tas inget steg, men rörelsen framåt behålls oförändrad. På taktslag 3 kliver man framåt på andra foten, fortfarande med oförändrad rörelse framåt. Det finns variationer i vissa polskor.

Senast uppdaterad: 2024-01-22