Övrig dans


Bingsjöpolska

Polskor harmoniserar ofta så bra med musiken och är så pass krävande att dansa, att det inte känns lika angeläget att variera dem. Men ibland kan det när det varit mycket polskor kännas befriande att få dansa improviserat. Bingsjöpolskan är då en lättvarierad polska. Utöver grundformerna - försteg, omdansning, enben och spring­polska, fungerar följande turer också bra:

Pariserpolka

Här presenteras några utsmyckningar och variationer till pariserpolka:

Senast uppdaterad: 2014-05-03


Innehåll