Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Övriga danser


 • Innehåll: Övrig dans - Bingsjöpolska och Pariserpolka
 • Beskrivning
   Dansinstruktion: Övriga danser 
   Målgrupp: Erfarna dansare
 • Författare:
 • Genre: Dans (Gammaldans)

Bingsjöpolska

Polskor harmoniserar ofta så bra med musiken och är så pass krävande att dansa, att det inte känns lika angeläget att variera dem. Men ibland kan det när det varit mycket polskor kännas befriande att få dansa improviserat. Bingsjöpolskan är då en lättvarierad polska. Utöver grundformerna - försteg, omdansning, enben och spring­polska, fungerar följande turer också bra:

 • Gångsteg på alla taktslag - fria gångsteg och turer
 • Snurren - utförs på samma sätt som Snurren i snoa, förslagsvis under sista takten i reprisen
 • Snoa - ett steg på varje taktslag, dvs 3 varv på två takter, medsols och motsols
 • Motsols. Vi brukar inte spegelvända bingsjöpolska, i stället dansar kavaljeren vänster fot taktslag 1 och två med stöd av höger, steg över bakåt på taktslag 3. Från denna position går det bra att gå över i vanlig bingsjöpolska när kavaljeren står med ryggen i dansriktningen

Pariserpolka

Här presenteras några utsmyckningar och variationer till pariserpolka:

 • Tur 1: Om det är gott om plats till framförvarande par, kan man i stället för de fyra gångstegen baklänges ta fyra hurrasteg runt motsols. I möjligaste mån kan man samtidigt försöka backa under omdansningen.

 • Tur 2: I stället för handklappar kan man antingen lägga huvudet i händerna, som i "sov du lilla videung"

  Pjäxdans pariserpolka på Skansen vintern 1983

  Alternativt kan man bara hålla lätt kontakt handflata mot handflata, vilket är roligare än det låter. På snurren på steget baklänges kan man som kavaljer försöka snurra två varv på en fot i stället för ett varv.

 • Tur 3: Någon gång kan man avsluta pannkaksvändningen bakåt när man står med ryggen mot varandra.

 • Tur 4: Båda kan snurra under arm tillbaks och framåt i stället för bara damen, under bibehållen fattning. En roligare tur är annars att kavaljeren ger damen rejäl fart framåt i dansriktningen på stegen framåt, sedan hämtar han tillbaks henne till vänster om sig själv utan att släppa den dubbla handfattningen, och roterar henne runt bakom sig själv ett varv motsols. Hon kommer därmed att stå i samma position vid detta taktslag som övriga danspar. Turen avslutas sedan med två varv medsols i stället för ett per takt, och sedan normalomdansning.

 • Tur 5: Antingen kan kavaljeren snurra under egen arm takten efter det damen snurrar, både fram och baklänges. När man känner för det kan man också göra pannkaksvändning framåt, alternativt snurra damen flera varv. Som alternativ kan man dansa ytterligare ett varv snoa i takt 1, och sedan snurra damen runt enbart i takt två. Man måste därvid hjälpa damen att bromsa och vända med båda händerna, då hon har för stor fart för att enkelt klara detta själv. På snurren tillbaks kan man då snurra samtidigt med damen utåt.

 • Tur 1 andra gången: Om musiken så tillåter, är det en bra tur att fortsätta med snoan under takt 1 och 2. I slutet på takt 2 kommer man då att stå med sidan i dansriktningen, kavaljer utanför dam, vikten på främre fötterna. På takt 3 och fyra vänder man och dansar snoa motsols och baklänges, kavaljeren inleder med vänster fot på taktslag 1 i takt 3, dam på höger. I slutet på takt 4 kommer man då på nytt att stå med sidan i dansriktningen, denna gång kavaljeren innanför damen. Därefter dansas två takter druffsteg motsols framåt, och därefter snoa motsols i två takter. I reprisen på tur 1 fortsätts motsols-snoan i ytterligare två takter, i slutet på takt 2 kommer kavaljeren att stå utanför damen, med vikten på främre foten. I nästa två takter dansas två takter snoa medsols tillbaka i dansriktningen. Därefter dansas två takter druffsteg medsols framåt, och avslutas med två varv snoa medsols.

 • Tur 2 andra gången: Om musiken räcker till en sjunde tur, kan kavaljeren här göra damens tur 5 spegelvänt.

Senast uppdaterad: 2014-05-03