Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Mazurka


 • Innehåll: Mazurka med variationer - dansinstruktion
 • Beskrivning
   Dansinstruktion: Mazurka 
   Målgrupp: Nybörjare och erfarna dansare
 • Författare:
 • Genre: Dans (Gammaldans)

2024 har sidan omarbetats med tydligare video, och ersätter tidigare stillbilder. En kort fördröjning kan uppstå medan video laddas ner när man klickat på den.

Om du använder en internetförbindelse begränsad surf och vill använda video med lägre storlek/kvalitet, välj detta nedan.

Använd video med reducerad storlek/kvalitet


Innehåll

Detta är en beskrivning av gammaldansen mazurka, och är inte användbar för att lära sig fransk/europeisk mazurka.

Gammaldansen mazurka dansas som ´vanlig´ mazurka till den första melodin, skånsk mazurka till den andra. Musiken är i snabb spänstig tretakt, ungefär som i Rörospols.


Vanlig mazurka


Ingen gammeldans möter väl en så splittrad publik som denna dans. Somliga tycker inte alls om den, andra, däribland jag, tycker det är en trevlig och kul dans. När jag började dansa så var det huvudsakligen på GDV i Sundbybergs Folkets Hus, och där brukade man alltid spela tre melodier för just mazurkan, en polkett och två skånsk, för att dansen där var så uppskattad!

Den vanliga mazurkan är en sorts hambopolkett , det som skiljer är främst ett litet hopp mellan taktslag tre och ett. Det lättaste sättet att lära sig dansen är nog att börja med att dansa hambo­polkett, och lägga till hoppet i efterhand när man känner för det.

Mazurkamusiken har liksom vals och polskor tre taktslag per takt, och hambo­polkett dansas med ett steg på varje taktslag. Skillnaden mot vals är att man i hambo­polkett har sidan vänd i dansriktningen på taktslag ett, och således tar det steg som främst åstadkommer förflyttning på dans­golvet sidledes. I vals tas motsvarande steg framåt och bakåt.

Mazurkamusiken är snabb och spänstig - jämför gärna med pols, som för övrigt också fungerar bra att dansa när mazurka spelas - och tvärsom. Det känns naturligt att ge musikens karaktär ett uttryck genom lätta fjädrande rörelser i knän och vrister. Om man samtidigt slappnar av i axlar och överkropp blir känslan i dansen vilsam och avslappnad. Man kan då känna varför hambopolketten fått smeknamn som gubbstöt eller rumpedarra, i positiv bemärkelse.

För att förvandla dansen från hambopolkett till mazurka lägger man alltså till ett litet hopp från taktslag tre till taktslag ett, med landning på bägge fötterna. Det är härvid mycket viktigt att man ändå har vikten enbart på främre foten i dansriktningen. Den bakre foten måste vara helt obelastad. Orsaken är att man sedan omedelbart måste flytta den bakre foten - jämför gärna med hambopolkett.

Det är inte ovanligt att vid inlärning viktfördelningen mellan fötterna i landningen efter hoppet inte blir den rätta, vilket i så fall leder till att dansen känns osynkad, ryckig och allmänt omysig.

Steget påminner en del om Finsk polka.

Varianter


 Rimppa


Ovanstående video innehåller ett par extrasnurrar för damen, men visar ändå den principiella uppbyggnaden av rimppa

Rimppa är en dans från Norrbotten, som innehåller en kombination av frykdalssteg och vals.

De tre första takterna dansas frykdalsteg rakt framåt sida vid sida. På takt fyra sker sidbyte på tre steg, genom att dam vänder runt motsols framför kavaljeren medan kavaljeren förflyttar sig något åt höger till damens förra position. I slutet på denna tur står alltså paret fortfarande vända framåt, men nu med damen till vänster om kavaljeren.

Därefter upprepas de tre takterna med frykdalssteg rakt framåt. Vid nästa sidbyte följer dock kavaljeren med medsols när damen byter sida, så en sluten dansposition intas med kavaljeren med ryggen i dansriktningen.

Härifrån dansas åtta takter vals. I åttonde takten löses den slutna danspositionen upp, så vid nästa takts början på nytt paret står vända rakt framåt sida vid sida med kavaljeren till vänster om damen. Härifrån återupprepas dansen.


 Koskitsmazurka


Koskitsmazurkans tur är bara fyra takter lång, så man får upprepa den två gånger för att fylla ut en normal åttatakters sekvens.

De två första takterna dansas frykdalssteg rakt framåt sida vid sida. På de nästa två takterna roterar paret med sluten dansfattning runt tillsammans ett varv per takt, oftast medsols. Steget vid om­dansningen är fortfarande frykdalssteg.


 Min mazurka

Den vanliga mazurkan är den enda gammaldans som jag brukar dansa i en relativt konstant följd av turer. Turerna består av en kombination av vanlig mazurka (hambopolkett), rimppavarianter i tre turer, koskitsmazurka i två turer, polska i två turer, och, om låten är tillräckligt lång, rimppa i ytterligare två turer. Dansen är alltså så lång att den nästan alltid räcker för en hel dans, och jag har i brist på bättre kallat den ´Min mazurka (dvs Örjans)´ mazurka.


Första åtta takterna dansas vanlig mazurka (hambopolkett med litet hopp) medsols, nästa åtta takter motsols.

Därefter utförs en tur rimppa , med vanlig fattning med dams hand på kavaljers skuldra. Rimppan utförs med tre frykdalssteg som i skånsk mazurka, därefter tre gångsteg platsbyte dam till vänster om kavaljer, riktning framåt. Därefter dansas ytterligare tre frykdalssteg, där ettan hela tiden dansas på ytterfötterna. Dansen blir roligare om rimpan dansas aktivt, med ordentliga hopp och kickar, och ordentlig förflyttning framåt.

Under sista takten förs dock damen runt ett varv motsols under egen arm. Turen avslutas sedan som vanlig rimppa med åtta takter vals medsols. Under sista takten vals löses den dubbla fattningen upp, och paret intar på nytt läge för rimpa, men denna gång med enkel låg handfattning sida vid sida.

Efter detta utförs ytterligare en tur rimpa, men med öppen handfattning. Se till att dansen går med god fart framåt, och för över damen med tydlig förning. På takt åtta i rimppaturen går kavaljeren framför damen ett halvt varv motsols, samtidigt som damen snurrar två varv på takt sju och åtta motsols. Därefter dansas omedelbart in i vanlig mazurka motsols, inledningsvis med öppen fattning, från takt 2 sluten. Kavaljeren får här se till att han befinner sig på rätt ställe, och tydligt visa indansningen till mazurkan också med sin kropp, då inledningsvis fattningen med bara en hand ger mindre möjlighet att på annat sätt föra damen.

Tredje rimppaturen utförs som den andra, fast turen inleds med kavaljeren med ryggen i dansriktningen och med tre frykdalssteg baklänges, medan damen dansar framåt som vanligt. Uppvridningen och förningen vid platsbytet blir ännu mer markant, då vridningen för kavaljeren blir längre.

Efter dessa tre rimpaturer dansas sexton takter koskitsmazurka. Första åtta takterna dansas den medsols, nästkommande åtta motsols. Samma steg används vid dans motsols.

Därefter följer polsketurerna omfattande tjugofyra takter. Polskan inleds med två takters dans rakt framåt användande frykdalssteg. Därefter inleds omdansningen. De första sex takterna är en egen liten variant av rundpolska där höger fotsula på tredje taktslaget får glida med en liten bit i dansriktningen och med en liten resning, för att markera den livliga karaktären.

Efter rundpolskan dansas ytterligare sexton takter polska, men med byte till värmlandspolska. På tredje taktslaget i varje takt tar kavaljeren ett litet hopp framåt och landar nästan jämfota med ryggen i dansriktningen och en liten nersjunkning på första taktslaget. Det kan sedan kännas som att damen lyfter litet på ettan i nästa takt, även om givetvis inget lyft sker med händer och armar.

Normalt sett har man nu förbrukat 16 takter hambopolkett, 3 x 16 takter rimpa, 16 takter koskit, 8 + 16 takter polska, dvs cirka 104 takter. Ofta är inte låten som spelas längre än så, men förhoppningsvis spelas ytterligare en repris så även de avslutande två turerna kan dansas.

Dessa är också rimppavarianter, jag brukar ibland skämtsamt kalla dem för snubbel­turen. Orsaken är att om man dansar dem med en dam för första gången, så lyckas det inte alltid att i förningen förmedla till henne att stegen i turen är frykdalssteg. I så fall leder det lätt till att damen kommer att ta ett steg baklänges på varje taktslag, vilket om man inte är försiktig lätt kan leda till ömma tår.

För att komma in i turen avslutas således polskeomdansningen med bibehållen sluten dansfattning, med damen med ryggen i dansriktningen. Därifrån dansas åter rimppa, men denna gång vända mot varandra och med sluten dansfattning, där kavaljeren dansar framåt på frykdalsstegen, damen baklänges. Som framgår ovan måste frykdalssteget utföras mycket varsamt, för den händelse att damen i stället tar tre steg i takten och därvid hamnar på 'fel' fot.

Kavaljeren kommer att starta sitt rimpasteg på samma sätt som i öppen rimpa, med steg framåt på vänster fot på taktslag ett. Dam inleder bakåt i dansriktningen, och - förhoppningsvis - med steg bakåt på höger på taktslag ett. Platsbytet ersätts därmed till att i stället rotera ett halvt varv medsols, vilket leder till att damen är vänd framåt och kavaljeren bakåt i dansriktningen i början på takt 5. Nästkommande tre takter dansas med frykdalssteg i samma position, varefter på samma sätt paret roterar ett halvt varv på tre steg, och därefter dansar vanlig mazurka medsols i åtta takter.

Samma tur upprepas nu en gång till, men i omvänd position. Kavaljer startar då baklänges, dam framlänges. Vid platsbyte och omdansning dansas motsols i stället för medsols.

Någon gång kan det hända att dansmusiken spelar ännu längre. I så fall brukar jag bara dansa det som faller mig in, kanske vanlig mazurka och/eller bakmes eller någon improvisation.


Skånsk mazurka


Den skånska mazurkan består av fyra turer om vardera två takter, sammanlagt alltså åtta takter.

Dansen påbörjas med öppen handfattning.

 • Tur 1: Två dalsteg, från varandra, mot varandra
 • Tur 2: Utåtsnurr var för sig två varv, med frykdalssteg
 • Tur 3: Fattning sida vid sida, frykdalssteg framåt två takter
 • Tur 4: Ett varv runt (oftast medsols) med bibehållen fattning sida vid sida på sex steg

Frykdalssteget har följande stegsekvens: taktslag 1 steg på ytterfot, taktslag 2 steg på innerfot, taktslag 3 lågt bekvämt hopp på innerfot samtidigt som man kickar litet lätt framåt med ytterfoten.

Nedan visas en kort instruktionsvideo för skånsk mazurka. Skånsk mazurka fri blandning

Skånsk mazurka går bra att dansa med fri blandning av olika turer, och lämpar sig väl för improvisation.

Turerna nedan presenteras i en ordning som passar bra om man dansar med en dam för första gången. Jag brukar oftast inleda med vanlig skånsk mazurka, för att känna att vi hittat varandra i dansen.

Nedanstående video visar hur en fri variation av turer sedan kan gestalta sig i praktiken. Efter det följer en beskrivning av några av varianterna. Snurr växelvis

Oftast går det bra att utföra denna variant med en oförberedd dam, varför den kan passa bra som första variation i den skånska mazurkan. Turen sker genom att takt 1 och 2 dansas med vanliga dalsteg, utåtsvängen på takt 3 och 4 dansas med samma steg som vanligt för damen, men kavaljeren låter damen snurra under sin egen arm, och utför alltså två frykdalssteg rakt fram.

På takt 5 och 6 utför också damen sina normala steg, två frykdalssteg rakt fram. Kavaljeren utför samtidigt två utåtsnurrar under egen arm. Takt 7 och 8 dansas runt varandra som i vanlig skånsk mazurka.

Genom att damen utför samtliga sina steg som i skånsk mazurka, är det enda nya momentet för henne att kavaljeren inte gör som hon är van vid.

Beroende på hur damen finner sig tillrätta under denna tur, kan turen upprepas, eller nästa variant utföras. Första gången man utför nästa tur med en dam kan man förvarna genom att säga "och nu varannan". Jag försöker undvika muntliga instruktioner i förningen, men första gången en tur utförs kan en förvarning någon gång underlätta för damen. Turen utförs genom att kavaljer och dam snurrar varannan takt utåt, hela tiden under kavaljers arm.

Turerna blir således: Takt 3 dam snurrar utåt, takt 4 kavaljer snurrar utåt, takt 5 dam snurrar utåt, takt 6 kavaljer snurrar utåt, takt 7 och 8 utförs som vanlig mazurka, eller med tillägg för att damen får snurra ett varv extra under kavaljerens arm på takt 8.


 Skånsk mazurka med dubbel handfattning

När jag ursprungligen skrev denna sida så brottades jag länge med en dansbeskrivning för denna variant. Efter flertaliga försök gav jag slutligen upp. Jag kunde helt enkelt inte beskriva vad jag kunde dansa.

Efter videofilmning av sekvensen (som ingår dels i exempelvideon från varianter i skånsk mazurka ovan, dels nedan), har jag gjort ett nytt försök, denna gång utgående från vad jag kan se snarare än vad jag kan dansa. Detta resulterade i nedanstående dansbeskrivning:

På första dalstegets första takt lyfter kavaljeren även vänster hand mot damen och bjuder henne att fatta denna med sin högra. Ungefär på den andra taktens första taktslag har hon uppfattat det och fattat handen, så en dubbel handfattning har etablerats och dalsteg tas med denna fattning.

På den tredje takten för kavaljeren damen ett varv medsols under sina armar, medan han själv tar ett polskeförsteg. Förutsatt att kavaljeren för turen brukar damen att ta steg som fungerar bra utan att behöva tänka på det, men från videosekvensen framgår att hon i detta exempel snurrar på höger fot på taktslag ett och två, på taktslag tre byter till vänster.

På den fjärde takten snurrar kavaljer under damens armar ett varv motsols med polske­steg med bibehållen dubbel hand­fattning och ser samtidigt till att han snurrar in framför damen så han hamnar på hennes högra sida, med handfattning i knut, och damens högra hand bakom kavaljeren till fattning i hans vänstra hand som han håller framför sitt bröst. Kavaljerens högra och damens vänstra hand hålls framför paret.

Damen dansar under denna takt fortfarande polskesteg två taktslag på höger fot ett taktslag på vänster. Kavaljeren har även i slutet av denna takt sin vikt på vänster fot.

På den femte takten inleds snurr sida vid sida medsols med bibehållen fattning i knut, där damen i detta videoexmpel tar ett steg på varje taktslag medan kavaljeren fortsätter med polskesteg. Paret snurrar ett halvt varv sida vid sida på takt fem, och ytterligare ett halvt varv på takt sex, så paret på nytt är vända framåt med damen till vänster om kavaljeren.

På takt sju förs damen framför kavaljeren, varvid fattningen med damens högra hand i kavaljerens vänstra frigörs. Samma stegsekvens som i föregående takter används.

På takt åtta snurrar dam under kavaljers högra arm på tre taktslag, medan kavaljeren fortfarande tar polskeförsteg. I slutet av den åttonde takten har paret därmed en normal startposition för skånsk mazurka. Mazurka motsols

Första dalsteget utförs som vanligt, på andra dalsteget för man upp damen så hon tar sitt dalsteg framför kavaljeren och i stort sett vänd bakåt.

På tredje takten inleds dans motsols med frykdalssteg, där kavaljeren dansar till höger om damen. Omdansningen sker med ett halvt varv per takt till och med takt 8.


 Mazurka med handklapp

Då man under fyra varv i denna tur inte har någon kontakt med damen, måste man muntligen instruera henne om hon inte känner till turen förut. Jag brukar till exempel säga "fyra varv", under det andra dalsteget. När damen vant sig vid att handklapparna åtföljs av fyra varv utåtsnurr, behövs inte längre någon muntlig instruktion.

Turen utförs med två vanliga dalsteg, därefter fyra varv utåtsnurr med frykdalssteg för både dam och kavaljer, ackompanjerat av tydliga handklappar på taktslag två och tre under alla fyra varven. Turen avslutas som i vanlig skånsk mazurka.


 Mazurka baklänges

Första två takterna dansas dalsteg, på tredje takten snurrar damen medsols under kavaljers arm, medan kavaljer dansar frykdalssteg rakt fram. På fjärde takten fortsätter damen att snurra, samtidigt som kavaljeren med sin vänstra hand fattar damens högra när den passerar förbi honom. Därmed kommer damens snurr att blockeras när dam och kavaljer står vända baklänges i en vanlig knut, med kavaljers vänstra arm bakom dams rygg, med fattning i dams högerhand, som hon har framför sig.

Från denna position dansas två mazurka steg rakt bakåt under takt fem och sex. På takt 7 släpper kavaljeren sin högerhand, och för med vänsterhand damen bakom sig samtidigt som dam börjar snurrar medsols. Under denna del bibehålls fattningen kavaljers vänstra hand i dams högra. Kavaljeren snurrar samtidigt ett kvarts varv medsols. Under takt 8 fullföljs vridningen, så kavaljer står till vänster om damen, båda vända rakt fram, och med kavaljers vänsterhand fattad i dams högra bakom parets rygg. För att visa för damen vart hon ska, håller kavaljeren upp sin högerarm i en armkrok, som damen lägger sin vänstra hand i.

Det är inte ovanligt att en dam som inte känner till denna variant, och som också återkommer i schottis, missar sista delen av vridningen och därför hamnar med ryggen i dansriktningen. Kavaljeren har svårt att föra sista delen av snurren, eftersom han har svårt att nå fram till damen med armen bakom sin egen rygg. Genom att snurra nära varandra räcker armlängden bättre till. Den viktigaste delen av förningen är att med sitt kroppsspråk visa att damen ska framåt.

Från denna position kan man exempelvis dansa en tur vanlig skånsk mazurka, där fattningen bakom ryggen löses upp vid utåtsnurren på takt 3 och 4.


 Dams/kavaljers snurr

Efter de två dalstegen inleds turen med att damen snurrar två varv medsols under kavaljers arm, som i växelvis snurr ovan.

Under takt 3-6 dansar kavaljeren frykdalssteg rakt framåt, samtidigt som damen fortsätter att snurra medsols ett varv per takt under kavaljerens arm.

Under takt 7 och 8 dansar damen två varv medsols samtidigt som kavaljeren dansar ett varv framför och runt damen.

I nästa tur snurrar kavaljeren åtta takter under egen arm medsols, medan damen utför två dalsteg, fyra takter frykdalssteg, och två takter trampsteg rakt fram. Under takt 7 och 8 kommer därvid kavaljeren dels att snurra två varv runt egen axel, dels ett varv runt damen.


 Variant

Efter två dalsteg för kavaljeren damen runt framför sig med snurr motsols under egen arm, samtidigt som kavaljeren med vänster hand fattar dams högra. Under nästa takt förs damen bakom kavaljerens rygg med bibehållen handfattning. I slutet på takten släpper kavaljeren sin högerhand, och bildar i stället en krok på sin högerarm, där damen placerar sin vänsterhand. I slutet av takten kommer alltså kavaljer att stå till vänster om damen, båda vända framåt, kavaljerens vänsterhand fattad i damens högra bakom parets rygg, och damens vänsterhand placerad i kavaljerens högra armveck.

Nästa två takter dansas steg framåt med normala frykdalssteg.

På takt 7 snurrar både dam och kavaljer ett varv från varandra. På takt 8 kan man antingen snurra ytterligare ett varv från varandra, eller kan damen snurra ett varv till medsols, medan kavaljeren för henne med sin högra hand.

Senast uppdaterad: 2024-02-26