Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Hambo


 • Innehåll: Hambo med variationer - dansinstruktion
 • Beskrivning
   Dansinstruktion: Hambo 
   Målgrupp: Nybörjare såväl som erfarna dansare
 • Författare:
 • Genre: Dans (Gammaldans)
Hambo på Delsbostämman 2004


Hambo är en polska som dansas över åtta takter och innehåller dalsteg två takter, gångsteg en takt, indansning/uppsamling en takt och om­dansning fyra takter.

På ettan i varje takt sker en nigning för både dam och kavaljer.

Fattningen är enkelsidig handfattning under de tre första takterna, kavaljerens högra hand håller i damens vänstra. Den lediga handen brukar sättas i höften, eller i sociala sammanhang hänga ledig.

I omdansningen är vanlig dubbelsidig dans­fattning vanligast.

I denna instruktion betecknar takt 1 den första av den klassiska hambons åtta takter (inledning dalsteg), takt 8 avslutningen (uppsamling). Hambon har tre slag i varje takt, taktslagen anges med kolon efter takten. Exempelvis anges fjärde taktens trede taktslag som 4:3.

Med utåtsväng avses medsols snurr för dam, motsols snurr för kavaljer.


Hambons steg - instruktion

 • Takt 1: Dalsteg från varandra
  • Kavaljer - dalsteg vänster

   Höger handfattning
   Dalsteg vänster
   1:1 Steg vänster framåt
   1:2-3 Vänster fot viktöverföring till fotsulan, höger ben och fot sträcks diagonalt framåt över vänster fot, med tåspetsen tätt ovanför golvet

  • Dam - dalsteg höger

   Vänster handfattning
   Dalsteg höger
   2:1 Steg höger framåt
   2:2-3 Höger fot viktöverföring till fotsulan, vänster ben och fot sträcks diagonalt framåt över höger fot med tåspetsen tätt ovanför golvet

 • Takt 2: Dalsteg mot varandra
  • Kavaljer - dalsteg höger

   1:1 Steg höger framåt
   1:2-3 Höger fot viktöverföring till fotsulan, vänster ben och fot sträcks diagonalt framåt över höger fot, med tåspetsen tätt ovanför golvet

  • Dam - dalsteg vänster

   2:1 Steg vänster framåt
   2:2-3 Vänster fot viktöverföring till fotsulan, höger ben och fot sträcks diagonalt framåt över vänster fot med tåspetsen tätt ovanför golvet

 • Takt 3: Gångsteg
  • Kavaljer

   3:1 Steg vänster framåt
   3:2 Steg höger framåt
   3:3 Steg vänster framåt

  • Dam

   3:1 Steg höger framåt
   3:2 Steg vänster framåt
   3:3 Steg höger framåt

 • Takt 4: Indansning
  • Kavaljer

   4:1 Steg höger framåt och något åt höger
   4:2 Steg vänster framåt och åt höger (inledning vändning mot dam och omdansning/rotation)
   4:3 Uppvändning mot dam, dubbelsidig fattning, vridning på vänster fotsula

  • Dam

   4:1 Steg vänster framåt, kropp vrids något åt vänster
   4:2 Vänta! Höger fotblad sätts ner intill vänster utan viktöverföring. Kroppen följer kavaljers rotation medsols
   4:3 Dubbelsidig fattning. Steg höger framåt åt höger, rotation

 • Takt 4-7: Omdansning
  • Kavaljer

   :1 Steg höger framåt och ut åt höger. Kroppen roterar med jämn fart hela tiden, en stor del av vridningen sker på fotsulan
   :2 Steg vänster, därefter överföring av vikt till vänster fotsula
   :3 Höger fotsula förs intill vänster, ev. som stöd men utan viktöverföring Kroppen roterar med jämn fart, vridningen sker på vänster fotsula

  • Dam

   :1 Steg vänster framåt. Kroppen roterar med jämn fart hela tiden
   :2 Vridning på vänster fotsula, höger fot förs intill vänster fot och sätts ner lätt som stöd men utan viktöverföring.
   :3 Steg höger framåt/litet  åt höger med fortsatt rotation Vridningen sker delvis i höft, knä och vrist

 • Takt 8: Uppsamling
  • Kavaljer

   Uppsamling med steg höger, vänster, höger. Den rotationsmässiga motsvarigheten till damens takt 4. Rotationen bromsas upp och den dubbla dansfattningen löses upp och övergår i enkelsidig handfattning

  • Dam

   Dam fortsätter sin omdansning men bromsar upp på slutet. Fattningen övergår i enkel handfattning

Karaktär

I all gammaldans är det bra med jämn förflyttning framåt i dansriktningen för att inte störa övriga dansande. Förflyttning framåt bör därför vara lika stor på dalsteg, omdansning och uppsamling. Så länge musiken inbjuder till det niger man mjukt på ettan.

Varianter i hambo bibehåller helst samma karaktär (nigning och förflyttning) som i vanlig hambo. Genom att undvika att utföra samma hambovariant mer än en gång i följd blir dansen mer omväxlande.

Ibland spelas hambo långsamt och mjukt, ibland snabbt och hurtigt. Vid snabb hambo kan turer från annan gammeldans, t.ex. gubbstöt, användas, medan i långsam hambo steg från några vanliga polskor också kan passa bra.

Den så kallade Stockholmshambon var förr vanlig. Hambon spelades då mycket snabbare än som är brukligt i dag. Dansarna undvek då ofta att niga, i vart fall i Stockholmstrakten, vilket gjorde dansen mindre ansträngande.

Hambo - dansens grundsteg


Varianter

Hambon kan varieras på många sätt. I hambotävlingar tror jag man strävar efter att utföra den klassiska hambon så rent, vackert och harmoniskt som möjligt. Jag tror att den som försöker använda någon av nedanstående varianter i sådana sammanhang inte kommer att belönas.

Men i sociala sammanhang tycker jag att dansglädjen hos dansparet är den sanna belöningen, och att den man dansar med är den man ska lyssna på och försöka dela glädjen med.

Enkla hambovarianter

 • Utåtsnurr (ett varv från varandra) på takt 8
 • Dam roterar ett varv långsamt medsols på takt 1-2 under kavaljers arm
 • Dam roterar två varv på takt 1-2 under kavaljers arm
 • Dam roterar många varv på takt 1- 2 (3) under kavaljers arm

Medsols snurr

På takt 8 låter kavaljeren damens vänstra hand glida från axel via arm till kavaljerens högerhand. Detta sker genom att kavaljeren snurrar ett varv medsols i uppsamlingen, medan damen utför normal uppsamling.

På första slaget i takt 1 kommer då kavaljeren att stå till vänster om damen, vänd rakt fram och med hennes vänstra hand i sin högra i ansiktshöjd.

Från detta utgångsläge roterar kavaljeren tre varv under egen arm de första tre takterna med bibehållen nigning, och går i slutet på tredje takten direkt över i omdansnings­fattning samtidigt som han dansar in framför damen. Omdansning sker sedan som vanligt.

Damen har samma steg som i vanlig hambo. Dalstegen kan bytas ut mot trampsteg.

Turen kan inte enkelt föras, men troligen fortsätter damen med de vanliga hambostegen eftersom kavaljeren inte med sin förning visar något annat. Ibland händer det att damen går något framför kavaljeren, vilket i så fall på takt 3 kommer att blockera kavaljerens ingång till omdansningen. Avstå i så fall från turen, och tipsa eventuellt om att damen underlättar för kavaljeren om hon bibehåller sin position vid sidan om kavaljeren.

Turen kan förenklas till att bara utföras under de två första takterna, men jag föredrar att snurra tre varv.

Hambo medsols snurr - Damens hand glider på kavaljers arm Hambo medsols snurr - På väg in i medsols snurr Hambo medsols snurr Inne i medsolssnurren. Nigning på ettan Hambo medsols snurr - Fartökning inför infångande av dam Hambo medsols snurr - böjning i korsrygg på grund av för stort avstånd Hambo medsols snurr - avslutning

Motsols steg

På ettan i takt 1 fattas dubbel låg hand­fattning med damen, och påbörjas samtidigt ett varv runt damen med 6 gångsteg eller polske­försteg,  start på vänster motsols. Starten måste ske resolut, men sedan är det gott om tid. Därefter sker vanliga gångsteg eller annan variant på takt 3. Bibehåll niget på ettan i varje takt. Från takt 4 utförs vanlig omdansning.

Damens steg kan vara spegelvända mot kavaljerens, eller bara bestå av trampsteg runt på stället.

Turen förs genom den dubbla handfattningen i inledningen.

Damen behöver veta att dalstegen inte tas framåt, varför kavaljeren måste börja turen direkt, och redan vara igång med turen när 1:an i första takten inleds.

Varning! Eftersom de motsols stegen inte kan tas framåt, lämpar sig egentligen bara turen för första två takterna i musiken, då andra dansare inte kommit igång ännu.

Om musiken börjar utan förspel, måste man vara med på noterna för att komma igång i tid. Ibland dansar andra dansare dock dalsteg på stället eller t.o.m. bakåt, och ger då utrymme för turen.

I exemplet nedan använder dam gångsteg, kavaljer polskesteg.

Hambo med motsols inledning Hambo motsols steg

Hambo med rundpolska i stället för dalsteg

Turen inleds på takt 8, genom att i stället för uppsamling snurra ett och ett halvt varv medsols på tre steg, höger, vänster, höger för kavaljer. På slag 1 i takt 1 kommer då kavaljeren att sätta ner vänster fot bakåt.

Därefter dansas rundpolska i nästan fyra (alternativt 3) varv. Kavaljerens steg är då vänster, samla, höger, på takt 4 (3) taktslag 3 bromsas rotationen upp genom att stå kvar på höger fot, och på ettan i femte (alternativt fjärde) takten övergår dansen på nytt i vanlig hambo.

Damens steg blir på takt 8 vänster, höger, vänster, i polskan samla, höger, vänster, på takt 4 taktslag 3 står dam kvar på vänster in i slag 1 i takt 5.

I möjligaste mån bibehålls hambokaraktären även i rundpolskan genom att niga på ettan, även om det är ganska svårt.

Bakmes

Vanlig polskebakmes går utmärkt att dansa även till hambo. Det går också bra att fritt variera mellan bakmes steg och gångsteg, så att t.ex. både kavaljer och dam tar gångsteg, eller att kavaljeren dansar bakmes medan damen tar gångsteg.

Det senare visas exempel på i bifogade video. Man kan fritt välja om man vill gå in i turen direkt efter omdansningen eller efter dalstegen.

Bakmes i hambo

Hambo med växelvis utåtsnurr i stället för dalsteg

Växelvis utåtsnurr kan utföras på många olika sätt, men för att få rätt känsla är det viktigt att man hela tiden bibehåller ett jämnt rörelsemänster med flyt framåt. Det ska helst inte kännas som det blir ett stopp någonstans.

1. Kavaljer snurrar på jämna takter, dam på udda

Denna variant kan inledas direkt på takt 1, men här beskrivs i stället inledning på takt 8, med damen på "fel" sida.

Turen grundläggs under takt 8 genom att kavaljeren fattar damens vänsterhand i sin högra i en stor öppen fattning i midjehöjd, med vänster arm kvar runt damens midja, och med damen till vänster om sig vänd framåt. Dalsteg, gångsteg och indansning ersätts sedan med följande sekvens:

Takt 1: Kavaljer för damen runt framåt över till sin högersida och ett varv medsols med bibehållen högerhandsfattning, medan han själv tar sitt dalsteg.

Takt 2: Kavaljer snurrar ett varv runt framåt och motsols med bibehållen handfattning under egen arm. Damen tar under tiden sitt dalsteg.

Takt 3: Damen dansar två varv framåt medsols med bibehållen handfattning, medan kavaljer tar sina gångsteg.

På takt 4 sker inledning till omdansning på vanligt sätt.

2. Kavaljer snurrar på udda takter, dam på jämn

Takt 1: Efter uppsamling dansar kavaljer ett varv framåt motsols under egen arm, medan dam tar sitt dalsteg.

Takt 2: Kavaljer tar sitt dalsteg, medan dam dansar ett varv medsols under kavaljers arm.

Takt 3: Kavaljer dansar sina gångsteg framåt under egen arm (vä,hö,vä) medan dam går sina gångsteg på vanligt sätt.

Takt 4: Indansning på vanligt sätt. Kavaljer kommer dock in i omdansningen direkt från sin snurr under egen arm.

3 Flera variationer

Både dam och kavaljer kan snurra utåt på takt 3. Detta markerar kavaljeren i så fall genom att i slutet på takt 2 föra damen vidare i snurren (i detta fall med handen, i andra lägen genom att förmedla rörelsen med höger hand bakom dams rygg eller med puff på höften), samtidigt som kavaljeren själv snurrar ett varv. Övergång i omdansning sker sedan omedelbart.

En annan variant jag brukar göra ibland är att bara på takt 2 dansa ett varv framåt och inåt medsols under egen arm på enbart på höger fot (kräver litet mer balans).

Motsols hambo

Antingen inleds turen med vals motsols ett varv enligt nedan, vilket gör att man måste inleda omdansningen redan på tredje takten för att inte hamna på fel fot. Detta är den enklaste turen att föra, eftersom man i vals redan har dubbelsidig fattning, och även redan rör sig motsols.

Om man behärskar hamboomdansning motsols, kan det kännas bättre att inleda omdansningen i takt 4 i stället.

Detta sker genom att ta två normala dalsteg och gångsteg, och i indansningen bestämt föra damen framåt och in framför kavaljeren, så hon hamnar med ryggen i dansriktningen.

Själva omdansningen sker med kavaljerens vänstra fot till vänster om damens högra. Jag föredrar ofta att avstå från att samla på takt 2, och i stället bibehålla högerfoten i luften bakom kroppen.

När steget sitter bra känns det också mycket bra att dansa bara omdansningen motsols kontinuerligt (även på takt 1,2,3,4,8). Försök bibehålla niget i hambon även när den dansas motsols.

För video se avsnittet Hambo med dalsteg bakom varandra, där dock motsolshambon på grund av det kilformade dansgolvet behövde avbrytas.

Fler varianter som kan ersätta dalsteg

Vals medsols

I uppsamlingen på takt 8 bibehålls omdansningsfattningen, och paret svänger ett halvt varv medsols, så kavaljeren står med ryggen i dansriktningen.

På takt 1 inleds vals, fast med nigning på ettan som i hambo. Kavaljeren påbörjar valsen baklänges med vänster fot, dam framåt med höger. Valsen fortsätter sedan i tre takter, sista takten modifierar kavaljeren valsen något till en indansning till hambon. Därefter dansas vanlig hambo.

Försök bibehålla hambons karaktär och tillräcklig framåtrörelse under valsen, så att andra dansande som går framåt på dal- och gångsteg inte hindras.


Hambo med vals

Vals motsols

Under uppsamlingen bibehålls omdansnings­fattningen, men uppsamling sker så kavaljer står framåt i dansriktningen, dam bakåt.

De första två takterna dansas ett varv vals motsols med bibehållen nigning. Detta är också en av ingångspositionerna till Motsols hambo.

På takt 3 vrider paret upp till sidledes position och tar tre gångsteg, varefter normal hambo inleds.

Alternativt kan man låta damen ersätta gångstegen med att snurra ett varv medsols under kavaljers arm.

Öppen snurr

På första takten går kavaljeren med tre steg framåt förbi damen, med bibehållen enkel handfattning, och vänder samtidigt upp medsols så ryggen hamnar i dansriktningen.

På takt 2 för kavaljeren damen framåt och runt ett varv medsols med tre steg, samtidigt som han själv vrider upp, så både kavaljer och dam på nytt står sida vid sida vända framåt.

Denna takt kan alternativt föras med kavaljers vänsterarm bakom dams rygg.

Därifrån kan kavaljer och dam dansa ett varv utåt, kavaljer för först dam med låg högerhandsfattning och släpper sedan. Efter detta varv följer omedelbart omdansning.

Pendling

Turen utförs med dam och kavaljer vända mot varandra men placerade vid sidan av varandra. Kavaljeren har ryggen i dansriktningen när damen har ansiktet framåt och tvärsom.

Turen går att utföra både med kavaljer och dam med ryggen i dansriktningen när turen inleds på takt 1.

I stället för dalsteg tas tre små gångsteg sida vid sida, varefter kavaljer vrider sig själv och dam nästan helt om och fortsätter i omvänd position. Turen utförs i lätt zickzack-mönster, genom att man går något snett utåt och inåt.

Detta upprepas under de tre första takterna (motsvarar dalsteg och gångsteg), varefter indansning för omdansning sker på vanligt sätt.

Turen har likheter med Schottis i zigzag.

Ryggledes indansning

Takt 1 dansas med normala dalsteg.

På takt 2 tar dam normalt dalsteg, kavaljer dalsteg inåt under samtidig vridning ett halvt varv medsols så han hamnar med ryggen i dansriktningen. Därvid fattas eventuellt även damens högra hand med kavaljerens vänstra.

På takt 3 och 4 utförs sedan gångsteg och indansning baklänges för kavaljeren, men för övrigt med samma steg som i vanlig hambo.

Indansningen sker snett bakåt, så normal omdansningsposition uppnås.

Denna variant är enkel att utföra, men är ändå en av mina favoriter, då den ger god kontakt med den man dansar med.

Lyft

I slutet av indansningen på takt 3 minskar kavaljeren avståndet till damen genom att gå tätt intill henne samtidigt som han böjer knäna djupt. Damen lyfts sedan genom att fatta henne med höger arm om midjan och lyfta med knäna.

Lyftet sker under samtidig vridning under det första taktslaget i takt 4, resterande del av takten fortsätter vridningen samtidigt som damen flyger och landar. Lyftet sker alltså under inledningen till omdansningen.

Damen hjälper förhoppningsvis till genom att också böja knäna och sedan skjuta ifrån - dock knappast första gången om hon blir överraskad. Hon kan eventuellt förstärka intrycket av lyftet genom att dra upp fötterna bakom sig, något som också kan ge bättre viktfördelning om lyftet är högt.

VARNING! Lyft inte genom att böja dig framåt i midjan, då finns stor risk för ryggskador - i synnerhet om damen är oförberedd och inte hjälper till med att hoppa och hjälpa till med armarna.

Är damen oförberedd blir lyftet lågt, men efter första överraskningen tycks damen ha lätt att urskilja när lyftet kommer, och kan då hjälpa till att hoppa och hjälpa till med armarna.

Eftersom omdansningen följer direkt efter lyftet kan kavaljeren ha svårt att ta emot damen när hon landar, det kan fresta på korsryggen. Men i möjligaste mån bör kavaljeren bidra med att ta emot damen i landningen.

Gör inte lyftet högre än att damen kan landa mjukt, och att paret utan avbrott kan följa takten och karaktären i dansen.

Buggtur

Beteckningen bugg passar egentligen inte till denna tur, men det är svårt att hitta en bättre beteckning. Jag tycker på ett sätt snarare att turen påminner om en ensidig pannkaks-vändning.

Turen lämpar sig väl som inledning till turer med dalsteg bakom varandra enligt beskrivning nedan. Denna och vardera av de nästa två turerna kan naturligtvis utföras var för sig, men de passar bra att utföra i en följd.

Dessa turer uppstod troligen genom ett misstag - "fel" handfattning till damen, dvs kavaljers vänstra hand har fattat dams vänstra hand efter dalstegen. Ett enkelt sätt att uppnå detta läge beskrivs inledningsvis, beskrivningen avslutas sedan med en annan variant.

Kavaljer avslutar omdansningen i föregående tur med att släppa damen i sista takten, sluta snurra när ryggen är i dansriktningen med tre små steg, de sista baklänges. Fatta därvid samtidigt med vänster hand damens högerhand. Kavaljerens högerhand hålls strax över midjehöjd en bit ut från kroppen. Damen står på så sätt med ansiktet i dansriktningen, kavaljeren med ryggen i dansriktningen, när takt 1 inleds.

Under takt 1 går kavaljer och dam tre steg runt varandra motsols, kavaljers steg vänster höger vänster till riktning framåt i dansriktnikngen, dam höger vänster höger till bakåt i dansriktningen.

Under takt två fortsätter damen bakom kavaljerens rygg till kavaljerens högra sida, medan kavaljeren tar sina steg bara litet framåt.

I slutet på takten fattar kavaljeren med höger hand damens högra hand, samtidigt som kavaljeren med vänster hand håller kvar damens vänstra hand över egna vänstra axeln. Kavaljeren tar därvid steg höger vänster höger, damen vänster höger vänster. I slutet av takt 2 står alltså dam till höger om kavaljer, båda vända framåt, med vänster händer fattade över kavaljers axel, högra händerna i fattning till höger. Dubbel handfattning bibehålls sedan till och med takt åtta, och också under de nästföljande två takterna i Dalsteg bakom varandra, som passar bra att dansa efter bugg-turen.

På takt 3 och 4 för kavaljeren damen i snurr ett varv motsols runt sig själv, samtidigt som damen snurrar ett varv motsols runt egen axel. Under dessa takter tas hela tiden gångsteg. Kavaljeren snurrar alltså inte alls. Då dam går bakom kavaljes rygg på takt 4 måste kavavaljeren utföra sina steg nästan med bara sidförflyttning, varför på udda takter det måste ske dubbelt så stor framåtflyttning som vanligt, för att paret ska röra sig med samma framåtrörelse som övriga dansande.

Takt 3 går alltså kavaljer framåt ordentligt på vänster, sedan höger vänster, samtidigt som dam snurrar. För att underlätta för damen flyttar sig kavaljeren samtidigt aningens i sidled i motsatt riktning mot damen.

Takt 5 och 6 utförs på samma sätt som takt 3 och 4.

Takt 7 utförs på samma sätt som takt 3. På takt åtta går kavaljeren på tre gångsteg höger vänster höger i en liten båge motsols så han hamnar bakom damen och styr samtidigt damen så hon kommer att stå framför kavaljeren, båda vända framåt. Denna del av turen måste utföras ganska aktivt.

Handfattningen är fortfarande dubbel, dvs damens och kavaljerens vänsterhänder är till vänster om paret, parets högerhänder till höger om paret.

Se till att dels hambons karaktär med nigning behålls, dels att framåtstegen blir tillräckligt långa, så andra dansande ej störs!

Variation

Vid studium av en videoinspelning fann vi en snutt där en annan ingång till ovanstående tur fanns med.

I slutet på föregående tur avslutar kavaljeren med att i uppsamlingen snurra ytterligare ett varv på tre steg medsols, men utan att ta med sig damen.

På detta sätt kommer dam och kavaljer att byta plats, vilket också kan inleda en trevlig variation, där dam och kavaljer tillfällligt byter steg med varandra.

Men i detta fall inleder kavaljeren med att på första dalsteget med vänster hand bakom damens rygg föra och snurra damen framför sig själv ett varv medsols. Under denna snurr släpper kavaljeren damen, samtidigt som han kliver vänster, höger bakom, och vänster ytterligare åt vänster och framåt.

På takt två kommer då paret att på nytt stå i rätt läge för sitt andra dalsteg, kavaljer har dock armen bakom dams rygg för att hejda hennes rörelse.

Efter andra dalsteget för kavaljeren damen framåt framför sig själv, och fattar med sin vänstra hand damens vänstra hand när hon dansar förbi honom.

Därefter för han henne runt och bakom sig själv under nästkommande takt, och fattar hennes högra hand när dam passerat bakom kavaljeren.

Därefter finns utgångsläge för att utföra samma tur som ovan, fast med ett varv mindre, eftersom två takter mer förbrukats.

Buggtur i hambo Hambo-bugg ingång Hambo-bugg ingång Hambo-bugg inledning Hambo-bugg fortsättning 1 Hambo-bugg fortsättning 2 Hambo-bugg fortsättning 3 Hambo-bugg uppsamling Hambo-bugg uppsamling

Dalsteg bakom varandra

Från avslutningsläget i föregående tur inleds dalstegen genom att dam och kavaljer båda utför första dalsteget åt vänster. Eftersom detta är motsatsen till vad damen är van vid, måste kavaljeren tydligt föra damens dalsteg åt vänster.

Den dubbla handfattningen underlättar härvid. Nästa dalsteg utförs av både dam och kavaljer åt höger. Kavaljeren får därvid se till så att högerfotens dalsteg utförs till höger om damen (annars skulle damen få en spark på sina ben).

På takt tre går kavaljeren fram till vänster om damen, och först då släpps den dubbla handfattningen. Omdansning utförs sedan som normal hambo, ända till åttonde takten, då kavaljeren måste vara mycket tydlig i sin förning för att få damen att på nytt gå fram framför kavaljeren.

Detta kan ske genom att styra damen med höger handflata mot hennes rygg. Samma dubbla handfattning som i inledningen till denna tur intas.

På ettan i nästkommande takt utförs på nytt dalsteg bakom varandra, men denna gång inleds dalstegen åt höger. Då damen inte ser vad kavaljeren gör bakom hennes rygg. måste rörelsen via den dubbla handfattningen tydligt förmedlas till henne.

Detta kan vara svårt, det kan därför underlätta att någorlunda ofta kombinera båda dessa turer, så damen kan ana att denna tur eventuellt kan komma.

Det andra dalsteget utförs sedan åt vänster av både dam och kavaljer. Omdansningen utförs sedan motsols.

Eftersom kavaljeren står något till vänster om damen, och på två takter ska gå upp på hennes högra sida, vända ett halvt varv motsols, fatta damen, och vrida ytterligare ett halvt varv motsols tillsammans med henne, för att vara beredd att inleda omdansningen motsols, måste dessa steg utföras utan tvekan för att hinna med:

Första takten (höger, vänster ,höger) kliver kavaljer upp till höger om damen och släpper därvid den dubbla handfattningen, börjar vridningen motsols och fattar därvid med vänster hand dams högra hand.

Andra takten (vänster, vänster vrid, höger) fortsätter kavaljeren vridningen motsols, fattar damen för omdansningen, och fortsätter sedan vridningen tillsammans med damen ett halvt varv motsols, sätter ned högerfoten, och är klar att inleda indansning för hambo motsols framåt på vänster. Kavaljeren har alltså före takt 4 redan snurrat ett varv motsols.

Damens steg under första takten efter dalsteget är höger försteg (höger, vänta, vänster), sedan höger, samla, vänster.

Turen dansas sedan hambo motsols till takt åtta eller, om man så önskar, längre.

Det är viktigt att dessa turer hela tiden bibehåller hambons mjuka karaktär med nigning och framåtdriv.

I videon nedan avbryts hambon motsols på grund av att dansgolvet - altanen - smalnar av till en kil som kändes alltför svår för motsols hambo. I stället blev det en liten improvisation på slutet.

Hambo med dalsteg bakom varandra och omdansning motsols Dalsteg åt vänster för både dam och kavaljer i första takten för omdansning motsols (1:3) För omdansning motsols (2:3) Hambo dalsteg bakom varandra - gångsteg i motsols hambo (3:1) Hambo dalsteg bakom varandra - på väg in i motsols hambo (3:2) Hambo dalsteg bakom varandra - motsols hambo (4:2) Hambo dalsteg bakom varandra - motsols hambo (4:2)

Hambo i knut (sidledes bakmes)

Dans i knut är något jag mest förknippar med bugg, men samma fattning och liknande steg går bra att använda även i andra danser, exempelvis schottis och hambo. I buggen upplever jag att stegen mer eller mindre utförs på fläck, även om en viss framåtförflyttning givetvis kan åstadkommas då också. Men i gammaldansen är framåtförflyttningen nödvändig om man vill undvika att få ovänner på dansgolvet. Och det vill man!

I hambo blir förstås även stegen i takten olika, Precis som när man dansar bugg till vals, så tas stegen då på taktslag ett och tre, medan taktslag två innehåller förlfyttning utan några steg.

För att uppnå knuten kan man göra på flera sätt, men i videoexemplet nedan dansar kavaljeren upp framför damen och etablerar dubbel handfattning på takt 8.

På takt 1 för kavaljeren damen in framför sig med bibehållen handfattning medan han tar tre steg i stort sett på plats. på Takt 2 tar han litet framåt, medan damen snurrar två varv medsols under hans armar med bibehållen handfattning, fram till en position med kroppen riktad framåt och vid kavaljerens vänstra sida.

Härifrån dansas bakmes sida vid sida. Dansen fortsätter fram till takt 7, där upplösningen påbörjas. Också här finns flera möjligheter. Bifogade video visar upplösning där damen också snurrar två varv under kavaljers arm, fast denna gång motsols. Videon nedan visar sedan en liten variant på hur avslutningen kan göras.

På grund av det begränsade och kilformade dansgolvet försvinner ibland flytet framåt i dansen och även andra steg blir ibland avkortade. Jag tycker att man annars alltid ska efterstäva en jämn förflyttning framåt under alla dansvariationer.


Hambo med bakmes i knut (sidledes bakmes)

Senast uppdaterad: 2014-04-11