Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English

Presentation

Författare: Örjan Wikström
Med hjälp av: Ellika Eng

Danserfarenhet: Örjan har dansat regelbundet från mitten av sjuttiotalet, Ellika sedan åttiotalets början.

Båda har vi vårt ursprung i gammaldansen och GDV-mixen, där också foxtrot och bugg var och är vanligt förekommande. Senare har repertoaren utvidgats med andra danser, såsom polskor, swingorienterade danser och även tidvis en aning salsa och tango.

Webbplatsens syfte är att dela den glädje dansen givit med andra.

Redovisade erfarenheter stämmer kanske inte alltid med dina? Låt i så fall skillnaderna roa, inte förarga!

Bakgrund

Under många års dansande en eller flera gånger i veckan, mest på öppna tillställningar, har ett antal dansvarianter uppstått, som inte förefaller vara så vanliga bland andra dansande.

Ursprunget till varianterna är ofta oklart - ibland kanske varianten har instruerats för länge sedan, medan i andra fall den har uppstått under någon glad danskväll. Ibland kanske en dansvariant uppstår under en kväll, för att sedan glömmas bort. Ambitionen med denna webbplats är att förmedla en del av denna erfarenhet.

Man kan fråga sig hur man kan tillbringa så mycket tid med att dansa kväll efter kväll med samma sysselsättning. Svaret är nog att en danskväll ger både umgänge, rörelseglädje, rolig motion och musikupplevelse. Genom att tänka på följande, kan dansen vara lika rolig, år efter år:

  • Umgänge: Dansa inte alltid med samma person, då tröttnar kanske ni båda
  • Rörelseglädje: Försök utöka registret, bygg på det du kan tidigare, och lägg till något nytt
  • Musikupplevelse: Försök att få dansen att harmonisera med musiken

Innehåll

Inledningsvis finns en danskalender som visar var man kan dansa om man bor i Stockholmstrakten, samt dansrapporter från en del av dessa evenemang. Därefter följer avsnitt som beskriver dansstilar, dansteknik och dansimprovisation.

De därpå följande avsnitten beskriver ett antal detaljbeskrivningar av dansvarianter som kan vara användbara för improviserad dans. Varianter som är allmänt använda kan i vissa fall också vara beskrivna. De olika turerna kan bilda en väv, som fritt kombineras genom den inspiration som musik och omvärld ger.

Det finns många felkällor vid framställandet av dansbeskrivningarna. Det är inte lätt att överföra en kunskap som bara finns i ryggmärgen till en text. Är det svårt att förstå en beskrivning, kan det alltid tänkas att beskrivningen är oklar eller felaktig. Skicka i så fall gärna ett påpekande via e-post.

Från början fanns nästan inga grundläggande beskrivningar av danserna. Ambitionen har i stället varit att beskriva egna danserfarenheter. På senare tid har dock en del grundinstruktioner lagts till, i syfte att underlätta för de besökare som inte har så stor erfarenhet av de beskrivna danserna.

Ambitionen har inte varit att beskriva vad som är rätt och fel i dans - i stället har den varit att uppmuntra spontanitet och dansglädje på dansgolven.

Tillägg - Friluftsaktiviteter

Efter många år utvidgades dansglad med avsnitt även för friluftsaktiviteter, och så småningom även för vårt hundägande. Av praktiska och ekonomiska skäl fick de egna avsnitt på dansglad, i stället för att läggas på egna hemsidor.

Sektionen om friluft innehåller en vandringsguide för Stockholmstrakten med beskrivningar och kartor för ett femtiotal vandringar som jag ofta vandrat. Som komplement till guiderna finns även många rapporter från dessa vandringar. Upplägget har delvis inspirerats av vandringsguider för Madeira, Teneriffa och Gran Canaria, som vi ofta utnyttjat och uppskattat.

Avsnittet om friluft innehåller även ett avsnitt om fjällvandringar, med diskussion om vägval, utrustning och utrustningslista, samt även en beskrivning av en favoritvandring genom Sarek.

Se även Kakor och script