Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Tyresta kort rundtur

Område: Södertorn öst

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

En kortare rundtur i och invid Tyresta nationalpark, lagom för en halvdag eller en ljus sommarkväll. Turen går delvis på omarkerade skogsstigar

Ut- och hemresa

Utresa: Tyresta by eller Svartbäcken
Hemresa: Tyresta by eller Svartbäcken

Utrustning

Beskrivning

Från Tyresta by finns några markerade vandringslingor, delvis även framkomliga med barnvagn. De längre är Hällmarks­­ slingan och Bylsjöslingan.

Om man vill söka sig utanför dessa och gå en något längre tur, utan att för det vara beredd att sätta av en heldag, passar denna vandring utmärkt. Den går dock delvis längs omarkerade stigar, varför karta/kompass eller gps rekommenderas. För den som har tillgång till vandringsgps rekommenderas att ladda ner den bifogade spårinformationen, som innehåller waypoints med signaler på de platser där man kan gå fel. För övriga bifogas en beskrivning på de platser där man får vara uppmärksam.

Både start och slut kan ske från Tyresta by eller Svartbäcken. Denna beskrivning utgår från busshållplatsen i Tyresta, en stor parkeringsplats finns intill.

Från busshållplatsen gå norrut och följ Bylsjöslingan upp till Bylsjön. Denna sträcka är anpassad för barnvagnar.

Vid den populära grillplatsen vid Bylsjön följ Sörmlandsleden mot Nyfors. Den går upp på hällmarker och förbi Årsjötjärnen innan den når Årsjöns sydspets. Vindskyddet på den första udden är en vacker plats där man gärna stannar och fikar.

Vid vindskyddet lämnar man sedan Sörmlandsleden. Gå bakom vindskyddet och till vänster om toan, där en omarkerad stig löper åt nordväst. Denna stig har tidigare varit ledmarkerad, och senare under vandringen ser man ofta de gamla markeringarna som övermålade bruna fläckar på träden. Stigen är tydlig men inte särskilt stor.

Efter drygt en kvarts promenad når man en plats där stigen delar sig. En gren går i nordlig riktning medan en annan fortsätter rakt fram i västlig riktning. Vi har här nått den plats där vandringen från Svartbäcken från Tyresö kyrka viker av. Fortsätt här rakt fram i västlig riktning.

Några minuter senare når man en plats där några trädstammar ligger över stigen. Strax därefter välj en mindre stig som viker av åt vänster. Efter något hundratal meter når man en bäck med utlagda slanor som primitiv bro. Bortanför bäcken går en stig, som man följer åt vänster.

Denna stig går upp på glesare bevuxen skog, med blåbärsris, ljung och pors. Sommartid kan man här missa att stigen viker av åt höger, men de övermålade ledmarkeringarna syns här tydligt.

Stigen går nu omväxlande på hällmarker och genom tätare skog. Efter en stund korsar stigen änden på en myr, där det också finns utlagda slanor. Efter det går stigen på nytt upp på hällmarker, och en liten stund senare når man en plats där man lätt kan gå av den tilltänkta vandringen.

Stigen delar sig här, men den vänstra och rätta grenen går här över en låg klippa och syns mindre tydligt än den högra grenen. På vandringen 2016-12-29 finns ett foto inlagt där man ser denna plats. Om man av misstag tar högra stigen här når man snart fram till en kraftledningsgata där stigen blir otydlig. Fortsätter man rakt fram når man snart fritidsbebyggelse vid Lyckebyn.

Välj den vänstra grenen, som nu viker av i mer sydvästlig riktning. Kraftledningarna syns snart till höger, och man korsar dem i en sluttning där stigen är tydlig.

En liten bit bortanför kraftledningen delar sig på nytt stigen. Välj på nytt vänstra grenen. Så småningom kommer man åter i närheten av kraftledningen, men stanna kvar nere i skogen. När stigen börjar bli otydlig på grund av snår och fallna trädstammar, fortsätt i samma riktning. Snart ser man en liten bäck till höger. Fortsätt på bäckens vänstra brink, där stigen ånyo snart blir tydlig, medan bäcken gräver ner sig djupt till höger. Stigen löper i en backe ner till slät mark med storskog. Kort därefter når man Lyckhagen, som jag tror disponeras av scouter.

Bortanför Lyckhagen når man en liten väg. För att gå tillbaka till Tyresta går man här åt vänster, och når strax Hällmarksslingan. Följ denna åt höger på liten väg tillbaka till Tyresta by.

Alternativt kan man från Lyckhagen gå till Svartbäcken, eller bara ta en liten avstickare till sydspetsen av Lycksjön som har en trevlig plats för rast. Gå i så fall åt höger på vägen fram till en spång över en bäck. Lycksjön ligger där ett stenkast rakt fram. För vandring mot Svartbäcken gå i stället i andra riktningen åt sydväst. Stigen går utmed ett träsk och senare en äng, fram till en plats med stora ekar.

Följ här vägen åt vänster ett par hundra meter, fram till en stig som går åt höger in i skogen. Följ den stigen tills dess en stor och tydlig stig viker av åt vänster. Välj denna, och korsa efter en kort bit ännu en bäck på en spång.

Strax bortanför spången når man bebyggelsen vid Svartbäcken. Gå åt vänster fram till busshållplatsen.

Vandringsrapporter & bilder: 2016-12-29