Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Täljeleden

Område: Sörmland

Täljeleden norr om vägen mot Strängnäs

Täljeleden norr om vägen mot Strängnäs

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

Södra delen av vandringen sker längs Måsnaren, i övrigt mest vandring i skog och på avstängda skogsbilvägar

Ut- och hemresa

Utresa: Hovsjöskolan (buss 753)
Hemresa: Ronna Gillestigen

Utrustning

Beskrivning

Täljeledens första del går längs norra stranden av Måsnaren, och sammanfaller till största delen med Måsnarenleden. Täljeleden viker tillfälligt av från stranden nära sjöns utflöde i norr, men återförenas med Måsnarenleden precis vid utflödet. Vägen genom skogen är litet kortare, men inte lika vacker som stigen längs stranden.

Det är möjligt att starta vandringen från friluftsgården Tvetaberg. I så fall blir det litet kortare väg att i stället följa Måsnarenleden medsols, men då missar man den vackra östra och norra stranden. Då Täljeleden är ganska lång så tycker jag att en bättre startpunkt är Hovsjöskolans busshållplats, varifrån det bara är en kort bit ner till Måsnaren.

Efter passage av bron vid utflödet av Måsnaren lämnar man Måsnarens strand, och går vid sidan av en gammal banvall(?) på lättvandrad stig fram till den plats där Täljeleden lämnar Måsnarenleden i nordvästlig riktning längs en gammal grusväg. Denna leder fram till en stor trafikplats vid motorvägen mot Strängnäs och Örebro. Det finns numer en gång- och cykelväg bortanför trafikplatsen.

Uppdatering 2023-02-19:
Leden har nu dragits om där man lämnar Måsnarenleden, då området där leden förut gick har bebyggts. Leden verkar nu gå söder om det området fram till vägen som leder fram till undergången under motorvägen.

På andra sidan motorvägen tar Täljeleden av åt vänster genom skogen. När jag gick den delen av leden för några år sedan var den i mycket dåligt skick, av den anledningen har jag inte senare följt den utan i stället gått upp till den mindre vägen mot Strängnäs och följt den fram till den plats där leden korsar vägen. Det är möjligt förhållandena förbättrats sedan dess.

Nu följer en arbetsam del, med passager över bergknallar och höjder, ibland också med några ganska branta passager. Leden är väl utmärkt men ibland dåligt upptrampad. Då leden går parallellt med gamla vägen mot Strängnäs kan den som vill spara på energin i stället gå på vägrenen fram till första avtagsvägen åt höger, och sedan följa den till den plats där leden korsar vägen. Även från denna plats återstår dock en del backar. När man når en väl upptrampad stig är man förbi detta avsnitt, och kommer snart fram till en golfbana. Efter en utförsbacke genom skogen och en bit till på stigen når man ytterligare en väg, varifrån leden på nytt leder uppåt, till en fornborg.

Sedan man tagit sig ner från höjden som fornborgen ligger på följer en mycket lättvandrad del. Först går man på en gammal oanvänd skogsbilväg genom ett gammalt hygge. Vägen övergår sedan i fortfarande lättvandrad stig genom skog, och snart når man ledens nordvästra hörn, där leden från Acksjöarna ansluter från vänster.

Härifrån viker leden av åt öster, och leder genom Bårsjöns naturreservat. Denna sträcka är inte lika lättvandrad, men inte heller besvärlig. Bortanför naturreservatet blir marken plan och lättvandrad igen, och för så småningom ner till Malmsjöns södra strand. Stranden ligger i skog och är skuggig, men har på flera platser uppställda bänkar där man kan rasta.

I östra hörnet av sjön finns en liten badstrand, och där kan man med litet tur också få litet sol. Det är en bra plats för en rast inför avslutningen på vandringen, som härifrån snart vänder tillbaka åt söder. Slutdelen tar drygt en timme från Malmsjön, längs en mycket lättvandrad passage, antagligen delvis på en gammal grusås.

När man når villor på höger hand har man nått slutmålet i Ronna. Leden mynnar på en liten väg. Följ denna åt höger ut till en litet större väg, och denna ytterligare cirka 100 meter åt höger fram till busshållplatsen Gillestigen, där det finns busshållplats med busslinjer som går till Södertälje centrum.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-04-292016-03-30