Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Norrvrå - Mölnbo

Område: Sörmland

Lunchrast vid Stegsjön (från vandring Norrvrå-Mölnbo 2015-06-11)

Lunchrast vid Stegsjön (från vandring Norrvrå-Mölnbo 2015-06-11)

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

Vandring på avstängda vägar, stigar och terräng. Karta och kompass eller vandringsgps krävs

Ut- och hemresa

Utresa: Buss 784 från Södertälje C 08:28
Hemresa: Pendeltåg från Mölnbo

Utrustning

Beskrivning

Denna vandring innehåller en passage genom skogen där stigar saknas, och blir av den anledningen litet mer krävande än vad sträckan annars antyder. Om man väljer den enklare vägen på västra sidan om den sista sjön blir sträckan någon kilometer kortare.

Vandringen startar från bussens ändhållplats och i samma riktning som bussen kom. Efter ett par minuter når man en järnvägsövergång åt höger. Korsa järnvägen och den asfalterade vägen som går parallellt med järnvägen.

En grusad bilväg leder till en vacker gård. Bortanför denna är vägen avspärrad med en vägbom. Fortsätt på grusvägen förbi denna, förbi lugna ängar och skogspartier. Var vaksam på en liten väg som leder upp till höger mot Krustorpet.

Denna väg leder till Krustorpet. Man kommer helt nära torpet, och det kan nog vara känsligt att passera där om någon är där. I så fall får man ta en sväng genom skogen förbi torpet, till vänster om det. Annars går en liten gräsväg direkt till vänster bortanför huset som leder ner till en fritidsbostad vid Aspen.

Strax innan man når Aspen går en obetydlig stig åt höger, som leder till en liten udde. Här är en fin rastplats med badmöjlighet. Jag har härifrån fortsatt förbi udden norrut, men har sett att man från andra hållet har en parkeringsplats för badplats, så det finns troligen större badklippor om man fortsätter på stigen runt udden.

När man kommer ut på vägen så fortsätter man på den åt höger/norrut fram till en litet större, men mycket glest trafikerad väg. Tag denna åt vänster och följ den fram till en avtagsväg åt höger vid en åker. Följ avtagsvägen fram till dess slut.

Härifrån följer en bit skogsvandring där det inte finns stigar. Om man går där det verkar lättgånget hamnar man nere vid ett sankområde, varifrån man får klättra uppåt igen till höjden ovanför. Antagligen är det bättre att satsa på att gå upp på denna höjd tidigare. Korsa höjden och gå mot stranden till Stegsjön. Den saknar stig längs stranden, så man får gå genom blåbärsriset.

Vid nordöstra viken av Stegsjön finns en trevlig rastplats med badmöjlighet. Fortsätt sedan österut mot den närbelägna Grävstasjön.

Här gick jag runt sjön medsols, men avråder från detta vägval. Det finns stigar markerade på kartan, men de är i praktiken små och delvis svåra att upptäcka och följa. Jag bedömde att en sankmark fram mot det lilla huset inte skulle gå att passera, men vägen runt sankmarken var mycket besvärlig, så det hade säkert varit bättre att satsa på att korsa sankmarken vid stranden i stället. Det lilla huset verkar inte bebott, och det finns en bra rastplats vid det också om man väljer denna väg.

Men en lättare väg är att gå ner till stranden och den lilla stigen, och sedan följa stigens västra strand norrut.

Om man har gått runt sjön så är det en brant nerfart från det höga berget på nordsidan av sjön. Vilken väg man än kommer så är det ett hygge där stigen är markerad som går från sjön, så stigen finns inte längre. Det enklaste är att försöka hålla sig inne i skogskanten till höger i möjligaste mån.

Bortanför hygget når man en avstängd grusväg. Följ denna åt vänster. Efter ett tag når man en lång utförsbacke genom skogen, som slutar vid en vägbom. Där kommer man ut på en något större men fortfarande glest trafikerad väg. Följ denna åt höger. Den leder upp till Mölnbo samhälle. Vid en vägkorsning när man nått asfaltsväg och samhället gå åt höger. Den vägen leder fram till Mölnbo pendeltågsstation.

Vandringsrapporter & bilder: 2015-06-11