Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Delsträcka Höjden-Långsjön-Årsjön-Höjden

Område: Södertorn öst

Detta är en delsträcka av vandring Tyresta lång rundtur

Utsikt över Stensjöns norra strand med fornborgen

Utsikt över Stensjöns norra strand med fornborgen

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

Den bilburne kan välja parkeringen vid Höjden (slutet på Bondvägen) som utgångspunkt för en rundtur i Tyresta nationalpark. Parkeringen rymmer något dussin bilar.

Ut- och hemresa

Utresa: Bil till Höjden
Hemresa: Bil från Höjden

Utrustning

Beskrivning

Från Höjdens parkering fortsätt i vägens riktning cirka 50 meter fram till Sörmlandsleden. Följ leden åt höger fram till den korsat kraftledningsgatan, där man ansluter till beskrivningen för Tyresta lång rundtur.

Där Sörmlandsleden viker av uppåt åt höger längs kraftledningsgatan, fortsätt i stället rakt fram på bred tydlig men omärkt stig. Denna leder upp på hällmarker och så småningom fram till Långsjöns norra spets. Korsa inflödet i sjön och följ östra stranden söderut, det finns en märkt led där.

När man når Stensjön finns flera alternativ. Det kortaste är att vika av på märkt led mot Årsjöns norra spets, och därifrån följa Sörmlandsleden tillbaka till höjden. Mellanalternativet som beskrivs här är att gå mot Tyresta fram till Bylsjön, och därifrån följa Sörmlandsleden tillbaka till Höjden. Eventuellt kan man då i stället välja grusvägen som går upp till Stensjön, som är något snabbare.

Man kan också välja att antingen följa Stensjöns norra strand fram till nordöstra viken för lunchfika och dopp, och sedan gå tillbaka för något av de alternativ angivna alternativen. Den längsta vägen är att fortsätta runt Stensjön, tillbaka mot Tyresta och sedan följa Sörmlandsleden tillbaka till Höjden.

Alla alternativen erbjuder härlig vandring, även om jag själv aldrig uppskattar de oftast oundvikliga passagerna genom brandområdet. Trots att så många år gått sedan branden, är enligt min mening det fortfarande bara en plats som man helst vill lämna bakom sig. I bifogat spår med google maps satellitbild framträder fortfarande brandområdet i en tydligt annorlunda färg.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-05-272015-06-042017-07-05