Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Tyresta lång rundtur

Område: Södertorn öst

Stensjön i Tyresta nationalpark, med brandområdet synligt tvärs över sjön

Stensjön i Tyresta nationalpark, med brandområdet synligt tvärs över sjön

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

Lång rundtur i Tyresta nationalpark, runt Årsjön, Långsjön, Stensjön och genom brandområdet

Ut- och hemresa

Utresa: Buss eller bil till Tyresta
Hemresa: Buss eller bil till Tyresta

Utrustning

Beskrivning

På denna tur får man besöka många av de vackraste platserna i Tyresta nationalpark.

Från busshållplatsen eller parkeringen som ligger precis intill går man upp till spårkartan strax norr därom, och följer sedan den breda gångvägen åt höger upp mot Bylsjön. Strax före Bylsjön är det en träbro över en sankmark, och sedan en vägvisare. Den mysigaste vägen är att här gå åt höger mot Bylsjön, fram till en flitigt utnyttjad grillplats vid stranden.

På den vidare färden norrut kan man välja att antingen följa Sörmlandsleden, eller fortsätta ytterligare något hundratal meter på Bylsjöslingan, fram till en korsning där Bylsjöleden svänger till höger ner till ytterligare ett vindskydd. Här kan man i stället gå rakt fram på en omarkerad väg, som också leder till Årsjöns sydspets. Om man väljer denna väg så får man ta till vänster när man kommer fram till sjön, efter några hundra meter når man därifrån Sörmlandsleden.

Från den punkt där de båda vägarna möts är det bara något hundratal meter på en träspång över till en udde med vindskyddet vid den vackra Årsjön. Det här brukar vara en självklar rastplats om den inte redan är upptagen av andra besökare. Goda badmöjligheter finns här, liksom på många andra platser längs Årsjön.

Från denna plats avskiljer sig Tyresta kort rundtur, som så småningom kommer att läggas till i vandringsguiden. På långa rundturen fortsätter vandringen längs Årsjön och Sörmlandsleden. Stranden är lättvandrad och vacker.

Vid norra spetsen på Årsjön finns en ledkorsning, där en led går åt höger ner mot Stensjön. Delsträcka Årsjön-Stensjön går här åt höger. För huvudvandringen ignorera den och fortsätt längs Sörmlandsleden åt vänster.

Efter passage av en bäck går leden upp på en höjd med en kraftledningsgata, som man går på och till höger om. Efter den branta nerförsbacken går Sörmlandsleden åt vänster tvärs över ledningsgatan.

Vid denna punkt lämna Sörmlandsleden, gå i stället i motsatt riktning (åt höger/öster). Där finns en tydlig men omarkerad stig. Stigen är mycket lättgången och mynnar strax norr om Långsjöns nordspets. När man korsar sänkan som ligger i Långsjöns längdriktning så når man en stig som är beskriven i vandringen Nyfors-Sandemar. Följ denna stig åt höger längs Långsjöns östra strand. Snart når man vindskyddet vid Långsjön, som även finns beskrivet i Storskogsslingan.

Utmärkta möjligheter till rast och bad finns här och även på den vidare vandringen söderut längs Långsjön. Efter passage av Mörtsjön når man Stensjöns norra strand. Strax dessförinnan passerar man en annan ledkorsning med vägvisare. Delsträcka Årsjön-Stensjön kommer här in från höger.

När man når Stensjöns strand så går leden åt vänster längs Stensjöns norra strand. Delsträcka Årsjön-Långsjön går i stället åt höger längs Stensjöns västra strand.

Vandringen utmed Stensjöns norra strand går innanför fornborgen med talrika spångade trappsteg, och fram till den vackra rastplatsen vid Stensjöns nordöstra vik, en plats man gärna återkommer till. Goda badmöjligheter finns här.

Storskogsslingan avviker här från Stensjön och går åt nordost, medan denna vandring och vandringen mellan Nyfors och Sandemar fortsätter åt sydost. Man kommer snart upp i brandhärjad mark, den stora Tyrestabranden tog sig här över Stensjön och fortsatte en bit även på östra sidan av Stensjön. Leden går nu mer ostligt där man snart kommer ut i oskadad skog. Det gör att man egentligen inte ser någonting av Lanan, utom precis i sydspetsen där man på nytt kommer ner till vattnet.

Vid Lanans sydspets finns ytterligare ett vindskydd. Här avskiljer sig leden mot Sandemar. Denna vandring vänder i stället mot nordväst, längs markerad led mot Tyresta. Man kommer ut i brandområdet igen nästan på en gång, men på denna sida har björkskogen här och där äntligen lyckats få rotfäste igen, och ibland kan man få litet skugga. Tillfälligt kommer man ner i oskadad skog vid en djup vik i östra änden av Stensjön - där skidspåret mot Tyresta gick innan det blev förstört av branden. Delsträcka Årsjön-Långsjön ansluter från höger i innersta delen av viken.

Den fortsatta vandringen mot Tyresta går i krokar genom brandområdet. Jag tycker att passagen genom brandområdet är onjutbar, men på denna vandring får man besöka så många fina platser att man får blunda en stund inför åsynen av det skövlade landskapet. Strax före Bylsjöslingan når man fram till den oskadade skogen igen.

När man når Bylsjöslingan kan man välja att gå åt höger på grusväg, som leder tillbaka ner till Bylsjön. Därifrån kan man antingen gå tillbaka samma väg som man kom på, eller välja en lättgången jämnad promenadstig längs östra sidan av Bylsjön.

Men för denna vandring väljer vi i stället att gå åt vänster, på vältrampad markerad vandringsslinga. Denna leder också till Tyresta by.

Efter passage av byn och friluftsgården (med trevlig kaffeservering) tag till höger tillbaka till busshållplatsen.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-05-272015-06-042017-07-05