Slagsta Gilles vinterstämma

2005-02-12


Slagsta Gilles Vinterstämma är alltid något att se fram emot. Skridskoisarna låg fina denna lördag, men kvällens stämma fick oss att hålla oss till en tur med måttlig längd, så vi kunde vara ute i Halllunda Fokets Hus klockan 18 då dansen började.

Dansen inleddes med Bollnäsbygdens spelmanslag, som vi för vår del inte dansat till förut. Laget lär vara Hälsinglands äldsta, men har säkert inte den äldsta ålderssammansättningen. Såväl instrument som ålderssammansättning var väldigt blandade, med instrument som block- och tvärflöjt, cello, mandolin, elgitarr och slagverk jämte de mer traditionella folkmusikinstrumenten.

Deras gammaldansmusik bestod till stor del av schottis, hambo och vals. De spelade också senare polskor i polskerummet. Deras hälsingepolskor hade en härlig, nästan orkestral ljudbild.

Utöver detta lag fanns många andra musiker och orkestrar. I sedvanlig stil förekom också buskspel i ett flertal grupper. Vi dansade bland annat också till trevlig dansmusik med Anders Hage och Slagsta Gille.

De härliga danslokalerna och den trevliga musiken gör att man alltid ser fram emot detta evenemang.

En del av Bollnäsbygdens spelmanslag i polskesalen på spelmansstämman i Hallunda Polskesalen på Slagsta Gilles vinterstämma i Hallunda
Bollnäsbygdens spelmanslag i Hallunda Dans på Hallunda vinterstämma 2005

Video från Slagsta Gilles vinterstämma 2005

Senast uppdaterad: 2005-05-08


Innehåll