Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Masmo-Älvsjö

Område: Centralt (SL zon A)

Vindskydd vid Gömmaren (från vandring Masmo-Älvsjö 2014-01-07)

Vindskydd vid Gömmaren (från vandring Masmo-Älvsjö 2014-01-07)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Fin skogsvandring genom Gömmarens-Långsjöns naturreservat, och Älvsjöskogen. Litet vägvandring på lugna vägar vid Långsjön och nära Älvsjö

Ut- och hemresa

Utresa: Masmo T-bana
Hemresa: Älvsjö stn

Equipment

Beskrivning

Denna vandring kan jag varmt rekommendera. Den ligger relativt nära centrala Stockholm och har utmärkta kommunikationer, men går ändå till stor del genom mycket vacker natur. Dess behändiga längd och de goda kommunikationerna gör det också lättare att finna den tid som krävs för att genomföra den.

Vandringen kräver dock orienterings­­-hjälpmedel (karta eller gps, och kompass om det inte är klart väder). Det finns ledmarkeringar här och där, men inte någon sammanhängande vandringsled, och terrängen i Gömmarens-Långsjöns naturreservatet gör det svårt att hålla riktningen om man inte känner till den och hamnar fel.

När man kommer upp från Masmo T-banestation går man cirka 50 meter rakt fram, till en stig som går brant uppför en slänt åt vänster strax före vägundergången under Huddingevägen. Passera inte Huddingevägen.

Stigen går inledningsvis parallellt med Huddingevägen, men böjer snart av norrut under ständig stigning. När den planar ut går en liten stig med ledmarkering in till vänster. Ta inte den utan fortsätt rakt fram.

Man kommer snart upp på en markerad stig. Det finns risk att man viker av på fel stigar, som bär av norrut och sedan tillbaka mot Masmo senare. Använd solen, kompass eller gps för att hålla en i huvudsak ostlig kurs med bara mindre avvikelser åt nordost och sydost. Om man går rätt så behöver man aldrig lämna stigarna.

Så småningom når man en liten träbro över en bäck, och härifrån går en f.d. skogsbilväg åt höger. Den övergår i bilväg nästan på en gång, och leder rakt fram till Gömmarens västra ände.

Härifrån går en markerad led längs Gömmarens norra strand. Stranden är vacker med goda möjligheter till bad och med två vindskydd. Strax före det andra vindskyddet är stranden brant, och leden går brant uppför och över ett berg.

Efter det andra vindskyddet fortsätter leden över en liten spång och längs stranden. Vik här av från leden och följ en bred och väl upptrampad stig i nordostlig riktning. Återigen finns det flera stigar som viker av från denna åt båda håll, ibland markerade. Tag ingen av dem, utan fortsätt rakt fram på den breda stigen.

Efter någon kvart eller så leder denna stig ut på den avstängda asfalterade vägen mellan Skärholmen och Huddinge. Vägen används dock av utryckningsfordon. Följ denna väg ett par hundra meter åt höger, där en markerad stig (den stigen viker av från den väg du kom några hundra meter från vägen) korsar vägen. Tag denna stig åt vänster.

Efter cirka 100 meter från vägen delar sig stigen, en markerad stig går åt vänster. Härifrån och fram till och förbi Långsjön kan man välja flera alternativa vägar.

Uppdatering 2016-04-21:
Numer föredrar jag att runda Långsjön via dess norra vik. Denna väg blir ett par kilometer längre, men jag tycker att den är trevligare. Den tidigare använda, kortare vägen, får dock fortfarande ligga kvar i denna beskrivning, och gps-spåren visar båda vägarna. Angiven sträcka och tidsåtgång avser den längre vägen. För beskrivning av den gamla kortaste vägen ignorera denna uppdatering, och hoppa direkt till texten nedanför denna uppdatering.

Från vandringen 2016-04-12 (se länk nedan) finns några bilder som kan underlätta orienteringen.

Följ den markerade slingan åt vänster tills dess den når en asfalterad gångväg, med industribebyggelse mot Skärholmen väl synlig till vänster. Korsa den asfalterade vägen och fortsätt på en gångväg rakt fram. Efter ett par hundra meter blir ett vindskydd synligt snett åt höger. Gå mot och förbi detta och följ skogsbrynet fram mot en fotbollsplan och en parkering.

När man når fotbollsplanen, ta åt vänster mellan två containrar upp i en luftig lövskog. Fortsätt här hela tiden rakt fram/uppåt i måttlig stigning, och ignorera flera stigar åt höger och vänster. När stigningen nästan har nått sin högsta punkt finns det ett stort stenblock på höger hand, med en mindre stig som går bortanför stenen upp åt höger. Följ denna lilla stig,och ignorera återigen en stig som korsar denna.

Stigen för fram till villabebyggelse med en stor tavla. Härifrån är det vägvandring en liten bit ner till Långsjöns strand. Gå Trastvägen rakt fram till en liten avstängd vägstump - Falkvägen - i brant backe ner åt vänster. Gå nerför backen och ut till den livligt trafikerade Häradsvägen, som korsas med försiktighet (övergångsställe saknas). Gå litet åt höger till Vadarevägen åt vänster, och följ denna fram till en gång- och cykelbana vid Långsjöns strand. Denna leder strax ner till sjön och följer den åt vänster fram till en liten gångbro över Långsjöns utlopp.

Fortsätt rakt fram till en liten villaväg, och gå den åt höger. Man kommer strax fram till en vacker gammal gård med en dansbana. Lämna tillfälligt vägen och gå förbi denna och ut till vägen igen, litet åt vänster, och följ den parallellt med Långsjön. Så småningom, efter några krokar, når man en plats där vägen slutar med en vändplan, och en gång- och cykelväg fortsätter längs sjöstranden. Man passerar här bland annat Badberget och en badplats.

Bortanför badplatsen kommer man än en gång ut på en liten väg åt vänster. Vid nästa korsning, ca 30 meter, ta åt höger igen, där ånyo vägen övergår i gångväg. Följ denna en kort bit, snart når man en liten vägstump vid Långsjöns södra ände. Från höger kommer den gamla kortare vägen in från höger, och åt vänster går en brant backe upp åt vänster. Följ härifrån den ursprungliga vägbeskrivningen, uppför backen och fram till Ålvsjö.


För det kortaste vägvalet fortsätt något åt höger vid platsen. Efter några hundra meter når man den stigens högsta punkt, där en omarkerad stig går uppåt åt vänster. Tag denna stig, och följ den sedan. Stigen är inte så stor, så använd återigen solen, kompass eller gps för att hålla samma riktning. Stigen leder fram till en större stig efter en nerförsbacke efter ett tag.

Korsa den större stigen, och fortsätt i stället i samma riktning som tidigare. Så småningom, efter en ny nerförsbacke, når man ett motionsspår. Följ detta motionsspår åt höger. Ett motionsspår ansluter så småningom från vänster. Ignorera det och fortsätt rakt fram. Snart ser man bebyggelse. Följ motionsspåret till dess slut, det mynnar på en liten vägstump.

Från vägstumpen gå ut på en litet större villaväg, och följ den åt vänster. Korsa en stor väg med trafikljus, och gå ner till Långsjöns strand.

Tyvärr kan man bara gå längs Långsjöns strand kortare sträckor, det finns mycket villabebyggelse längs stranden. Det är inte helt självklart var det funkar att gå ner till stranden, och var man måste gå på vägarna, så använd din intuion eller den bifogade gpx-filen om du har gps.

När man är nära den östra änden av Långsjön finns det en liten väg som jag tror heter Badstigen som verkar gå tillbaka, åt vänster i fel riktning. Tag denna, den mynnar i en liten promenadväg som för fram till sjöns östra spets. Därifrån fortsätt rakt fram uppför en asfalterad backe. Här kommer den alternativa vägen runt Långsjöns norra ände in från vänster.

Från Långsjöns södra ände gå på asfalterad väg i brant uppförsbacke och sedan åt höger. När den når en korsande väg, så korsa den och gå på en stig rakt ut i skogen. Efter cirka 20 meter når man en motionsslinga.

Följ motionsslingan åt vänster genom Älvsjöskogen - ett blivande naturreservat. Där motionsslingan mynnar ut på en äng, gå rakt fram, passera en vägbom och fortsätt rakt fram. Snart når man en vägkorsning där man får välja att antingen fortsätta snett framåt åt vänster eller snett framåt åt höger. Välj den vänstra vägen. Efter någon kvart på denna väg når man en ny korsning, där man åt höger kan skymta en ljusreglerad korsning. Tag denna väg åt höger. Vid trafiksignalerna korsa vägen. Älvsjö pendeltågsstation ligger nu rakt fram, fast ännu skymd av ett hus som man passerar till vänster om på en slingrande cykelbana.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-01-072016-04-122016-08-162017-06-282021-05-122022-10-122023-09-052024-03-06