Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Erstavik rundvandring

Område: Södertorn öst

Udde i norra Lundsjön (från rundvandring i Erstaviksområdet 2015-11-22)

Udde i norra Lundsjön (från rundvandring i Erstaviksområdet 2015-11-22)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Mycket trevlig vandring i vackra omgivningar. Utmärkta badmöjligheter

Ut- och hemresa

Utresa: Saltsjöbanan hpl Erstaviksbadet
Hemresa: Salltsjöbanan hpl Fisksätra

Equipment

Beskrivning

Omgivningarna vid Erstaviksbadet är mycket vackra. Förutom det härliga Erstaviksbadet, så ligger den mycket vackra Dammsjön/Lundsjön nära intill, och skogen emellan är också mycket trevlig att vandra i.

Det finns två vandringsleder som man delvis går på - gröna och blå spåret - och dessutom promenadväg ner till och förbi Erstaviksbadet. Mellan Erstaviksbadet och upp till gröna spåret finns en tydlig stig, som dock är omärkt. Vandringen längs Dammsjöns och Lundsjöns östra strand har mindre omärkta stigar, och är delvis kuperad. Norr om Lundsjön och upp till Fisksätra är det en golfbana. Det går att korsa den längs en transportväg, men iakttag försiktighet och visa stor hänsyn och ha uppsikt mot pågående golfspel - det är i första hand deras område.

Från Saltsjöbanans hållplats korsar man vägen mot Solsidan, och går en kort bit på liten väg ner till parkeringsplatsen. Därifrån är det promenadväg till Erstaviksbadet, förbi en liten äng med grillplats. Strax före sjöns sydspets finns en fin udde där man ofta ser badande sommartid.

När man passerar Dammsjöns sydspets så viker gröna spåret av till höger längs sjöns västra strand. Det är valfritt om man föredrar härifrån gå medsols eller motsols tillbaka till denna punkt. Denna vandring beskriver vandringen motsols.

Följ det gröna spåret fram till det smalnar av i ett litet sund, norr om sundet kallas sjön för Lundsjön. Precis före sundet finns en vacker udde, som är trevlig att rasta på, och också lämpar sig för bad. Man behöver gå ett par hundra meter från gröna spåret för att nå udden.

Vänd sedan tillbaka och fortsätt längs gröna spåret, som nu lämnar stranden - man skymtar dock Lundsjön längre bort. När sjön Trehörningen dyker upp på vänster sida, och leden viker av uppför en backe åt höger, lämna gröna spåret och gå på liten stig åt vänster/söder förbi sjöns västra strand. Det är enklare om man lämnar gröna spåret något hundratal meter tidigare på liten stig, men det kan vara svårt att veta vilken, innan man ser sjön.

Det finns också en större stig man passerat en liten stund tidigare, som också leder mot Erstaviksbadet, men då missar man den lilla sjöns strand och vindskydd. Bävrar har fällt många träd i närheten av vindskyddet.

Bortanför vindskyddet kommer man fram till den större stigen, som kommer att korsa blå spåret, och leda ner till promenadvägen som går från Erstaviksbadet och förbi Erstaviks herrgård.

När man når promenadvägen, följ den åt vänster, förbi en liten stuga. Ignorera vägen ner mot stugan (privat). Strax bortanför vik av åt höger på en bred stig som lämnar promenadvägen och leder ner till Erstavikens strand. Följ stranden till det vackra Erstaviksbadet.

Bortanför den stora sandstranden kan man antingen följa promenadvägen, eller gå på strandklipporna bort till en liten vik med sandstrand. Därifrån är det kanske enklast att följa promenadvägen, men det är också möjligt att fortsätta på strandklipporna en bit till.

Promenadvägen leder till en backe, och strax ovanför den tar man till vänster tillbaka till Dammsjöns sydspets. Följ promenadvägen tillbaka till den lilla ängen.

För Erstavik kort rundvandring gå härifrån tillbaka till utgångspunkten. För fortsatt vandring mot Fisksätra, följ härifrån Dammsjöns östra strand norrut, det finns en liten stig. Strax före man når sundet mot Lundsjön måste man lämna stranden och gå brant uppåt, tills man når toppen av strandklipporna. Härifrån är det vacker utsikt mot den lilla udden som vi besökte litet tidigare.

Bortanför sundet syns stigen dåligt, men man ska gå åt höger fram till en brant nerförsbacke, ner till viken nedanför. Korsa en mindre höjd längs stranden. Bortanför den går en stig åt vänster längs stranden, men den är en återvändsgränd - klippor kommer att stupa brant ner i vattnet längre fram. Gå i stället här rakt fram, upp till ett motionsspår. Efter några meter på motionsspåret går en stig uppåt åt vänster. Följ denna stig i en lång stigning. När den nått högsta punkten och börjar gå utförs igen ser man släta klippor till vänster, högt ovanför Lundsjön. Gå ut på dessa klippor och följ dem. När det blir mindre brant åt vänster kan man lämna stigen och gå närmare sjön. Längre bort finns också fina klippor för sol och bad - dock med litet brantare strandklippor.

Korsa nästkommande udde. Stigen kommer även att korsa den därpå följande udden, men den är mycket fin och också en utmärkt rastplats, så ta gärna en liten omväg ut på den. Härifrån har man Lundsjöns norra strand mitt emot, och golfbanan på andra sidan.

Gå tillbaka och följ stranden - litet brant här och där - fram till vägen mot golfbanan. Ta vägen åt vänster, som passerar ytterligare fina strandklippor vid Lundsjöns norra strand.

När man passerat ett litet hus som tillhör golfbanan så går en transportväg upp åt höger, med varningsskylt att vägen passerar genom områden där golfspel pågår.

Inledningsvis går vägen genom skogen, men kommer sedan att passera ett område där det finns golfbanor på bägge sidor. Kontrollera noga att inget utspel pågår vid passagen - vänta i så fall i bakgrunden tills spelarna har slagit sina slag, och följ dem när de gjort sina utspel.

I bortre kanten av det öppna området leder en stig snett upp åt höger, till en promenadväg vid sidan om golfbanan. Passagen är kort, men observera att man här går tvärs över golfspelares utslagsriktning, strax till vänster.


Jag har senare funnit att man vid de årstider då golfspel pågår man i stället kan och bör gå runt golfbaneområdet på en promenadväg till höger om banorna. Om man när man lämnat Lundsjön i stället tar till höger, så når man strax fram till en gång- och cykelväg åt vänster som gör att man inte behöver beträda golfområdet alls när golfspel pågår. Man når via denna väg enkelt nedanstående plats.


Följ promenadvägen åt vänster, förbi en liten tjärn. Gå genom vägundergången åt höger, och sedan ytterligare vägundergångar åt höger. Där möter bebyggelsen vid Fisksätra.

Gå till vänster om bebyggelsen, ner till en parkeringsplats. Korsa parkeringsplatsen, gå genom vägundergång åt vänster, och följ sedan spåret åt höger fram till Fisksätra station.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-08-132015-11-22