Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Hemfosa-Västerhaninge

Område: Södertorn öst

Skeppnans naturrservat (från vandring Hemfosa-Västerhaninge 2015-10-28)

Skeppnans naturrservat (från vandring Hemfosa-Västerhaninge 2015-10-28)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Hemfosa-Tornbergssjön vandringsled med omväxlande skogsvandring och småvägar. Tornbergssjön-Västerhaninge delvis omärkta stigar och terräng

Ut- och hemresa

Utresa: Pendeltåg Hemfosa
Hemresa: Pendeltåg Västerhaninge

Equipment

Beskrivning

Mellan Hemfosa och litet bortanför Tornbergssjön är leden lättvandrad, med både stigar genom skog och en hel del vägvandring. För att vandringen inte ska bli alltför lång så viker denna vandring av från vandringslederna bortanför Tornbergssjön, och därvid kommer man att också gå genom skog som har gallrats och därvid stigarna förstörts.

För den senare delen av vandringen krävs därför orienteringshjälpmedel - karta och kompass och/eller gps med topografisk karta.

Det bifogade gps-spåret är en sammanfogning av flera olika vägval jag gjort för den senare delen av vandringen, och som jag för närvarande tror är den bästa vägen. Av den anledningen stämmer inte den totala tiden för gps-spåret med den verkliga.

Vid Hemfosa pendeltågsstation gå en kort bit på vägen längs spåren mot Nynäshamn, fram till järnvägsövergången. Korsa järnvägen åt höger och följ vägen cirka en kilometer fram till den plats där Sörmlandsleden korsar vägen. Tydliga tavlor finns till höger om vägen där.

Följ leden åt höger. Efter en liten stund når man fram till en plats som 2015 var översvämmad. Antagligen har över­svämningen orsakats av bävrar somt dämt Transjön i närheten, och lär därför i så fall vara permanent. Vid Transjön finns ett vindskydd, men vill man nå det tvingas man till en snitslad omväg över stock och sten på cirka tio minuter. Man måste sedan vända tillbaka samma väg. Med stövlar är det eventuellt möjligt att korsa det översvämmade området.

Den fortsatta vandringen sker en liten bit ifrån Transjön, och syns därför inte från leden. Längre bort är leden också omdragen på grund av sjöns dämning, som påverkar även dess tillrinningsområde.

Efter en brant stigning bortanför tillrinningsområdet når man Österby naturreservat. Leden går där runt ett öppet fält, och i dess bortre ände når man en liten väg, som leder ut till en något större.

Efter att ha följt den något hundratal meter åt höger lämnar leden vägen åt vänster, och för ner till ett sankområde vid Stora Vädersjön. Man ser inte sjön, utan korsar sankområdet via spänger. Efter ytterligare en kort bit genom skogen når man en asfalterad väg vid hästgården Sofielund. Här finns en busshållplats för en busslinje som går mellan Västerhaninge och Nynäshamn, och delsträcka Sofielund-Hemfosa utgår härifrån och går i motsatt riktning med slutmål Hemfosa.

Bortanför Sofielund lämnar man den asfalterade vägen åt vänster på mindre grusvägar. Efter en stund lämnar man dessa åt vänster och går ner till Vedasjöns sydspets, där det finns en badplats med liten sandstrand.

Leden för strax upp till ytterligare en liten grusväg. Denna leder upp till Södertäljevägen. Man följer denna några hundra meter åt vänster, och lämnar sedan vägen åt höger.

Här följer trevlig vandring på bred och fin stig upp till Tornbergssjön. Strax bortanför sjön svänger Sörmlandsleden åt vänster för att leda upp till Paradiset. Här lämnar man leden åt höger, det finns inledningsvis ledmarkeringar även här.

När stigen når en vägbom och en liten grusväg fortsätter ledmarkeringarna rakt fram, medan en annan väg viker av åt höger i sydostlig riktning. Följ den högra vägen och ignorera den första stigen åt vänster (med tydliga hjulspår efter skogsarbetsmaskiner.

Lämna vägen på nästa stig åt vänster. Härifrån och fram till naturreservatet vid Skeppnan får man finna sig i att stigarna är i mycket dåligt skick och ofta helt osynliga på grund av skogsgallring.

Stigen leder fram till en annan grusväg. Följ vägen en kort bit åt vänster, och tag sedan avtagsvägen åt höger. Den leder fram till en vändplan. Bortanför den har det funnits en stig i ostlig riktning som ledde fram till Skeppnan. Följ den så gott det går, och finn tröst i att det inte är särskilt långt fram till naturreservatet.

Vid naturreservatets gräns blir det en fin stig igen, som leder fram till en spång över det mycket vackra sankområdet vid Skeppnan. Tag gärna en liten rast här och njut av det lugna och vackra området.

Bortanför Skeppnan är det bra vandringsstig, som leder upp till en liten väg som används som travslinga. Där vägen närmar sig en korsning åt höger, vid en liten vattensamling, tvära över till den högra vägen, där en stig leder upp i sluttningen till vänster. Följ denna stig, den blir så småningom ledmarkerad med gula märken. Snart når man ledskyltar, följ leden mot Jägartorp. Snart blir det flera stigar som korsar varandra, men håll hela tiden riktning åt sydost.

Leden mynnar till en villagata vid Jägartorp. Gå i samma riktning tills en väg korsar åt vänster. Följ den fram till en butik. Där går en stor bilväg som man följer åt vänster fram till ett övergångsställe med trafikljus. Korsa vägen där och gå ner till pendeltågsstationen vid Västerhaninge.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-03-122015-10-282017-08-30