Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Sandemar-Nyfors

Område: Södertorn öst

På isen nedanför fornborgen vid Stensjön (från vandring Nyfors-Sandemar 2012-03-03)

På isen nedanför fornborgen vid Stensjön (från vandring Nyfors-Sandemar 2012-03-03)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Först 2 km vägvandring på glest trafikerad grusväg, sedan härlig skogsvandring förbi flera vackra sjöar. Fungerar också bra på skidor, fast man då åker på sjöarna i stället.

Ut- och hemresa

Utresa: Sandemar hpl
Hemresa: Nyfors hpl

Equipment

Beskrivning

Det här är en av mina favoritvandringar - lagom lång, goda badmöjligheter sommartid, och fungerar också bra att genomföra på skidor vintertid vid lämpligt före. Förutsättning för skidåkning är att insjöarna är åkbara, och att man är beredd på att skidspår kan saknas mellan Sandemar och Stensjödal.

Från busshållplats Sandemar går man cirka 100 meter på stora vägen mot Dalarö, fram till en avtagsväg åt vänster förbi hästhagar. Efter cirka 8 minuter är det viktigt att man tar av på väg som går åt vänster, fram till en vägbom och några hus. Bortom husen fortsätter vägen över åkrar och fram till en övningsbana vid sidan av vägen för travhästar. Vägen leder sedan över en skogsbeklädd kulle, och fram till den rofyllda gården vid Vinåker.

Fortsätt i samma riktning förbi gården och ytterligare ett litet ängsparti. Vid skogsbrynet finns ledmarkeringar och skyltar för Åvaslingan. Följ här leden åt vänster.

Efter cirka 2 km vandring genom skogen ser man Åvaträsket på ledens vänstra sida. Om man går fram till stranden så hittar man här en trevlig strandklippa, där man kan rasta och bada om man vill.

Leden går sedan i närheten av en scoutstuga, och fram till en liten äng med en pump. Härifrån går en liten skogsväg fram till en backe ner mot Åvavägen. Om man åker skidor måste man vara försiktig i utförsbacken, den avslutas med en vägbom som inte syns uppifrån.

Tag Åvavägen åt vänster några hundra meter, och var uppmärksam på ledmarkeringen som visar var leden tar av från vägen. Stigen går ner och passerar bäcken från Stensjön här, och sedan upp förbi några hagar.

Om man åker skidor så kan denna passage vara besvärlig, men ta det i så fall med ro och ett leende. Snart når man nämligen vägen vid den f.d. dammbyggnaden, och härifrån brukar man kunna förvänta sig fina skidspår ända fram till Alby friluftsgård, och även Öringe om man vill åka längre. Det går t.om. att fortsätta förbi Öringe och avsluta färden vid Hellasgården eller Björkhagen.

Av den gamla dammbyggnaden vid Stensjödal så återstår nu bara spår av grunden. Ovanför den löper en promenadväg utmed dammen, med en stor bäverhydda på andra sidan vattnet. Efter en stund når man Lanan vid Stensjön, där det finns ett vindskydd på vänstra sidan om sjöns utlopp.

På den här vandringen fortsätter vi här längs leden på Lanans högra sida. Efter en stunds vandring genom skogen når man brandområdet, där äntligen i lövslyn också börjar se en hel del tallplantor. Några av dem har nått mer än huvudhöjd, förhoppningsvis börjar området åter påminna om skog om några år.

Passagen genom brandområdet är inte så lång här, och man når snart skogen igen, och en vacker utsikt över Stensjön. När man når stranden är det bara en kort bit kvar till den vackra rastplatsen med goda badmöjligheter, vid nordöstra viken av Stensjön.

Från rastplatsen är det cirka en kvarts vandring förbi en fornborg och längs Stensjöns norra strand. Vid en ledmarkering välj leden norrut, mot Långsjön. Leden passerar först Mörtsjön - vid skidåkning har jag många gånger rastat på en liten klippa där. Efter branden så ser motsatta stranden fortfarande ut som efter ett bombnedslag, men platsen ligger soligt och ofta i lä.

När man vandrar är stranden här litet bökig, men bara en helt kort sträcka. Sedan möter Långsjön, som är mycket lättvandrad och fin, och med goda badmöjligheter.

Efter passage av vindskyddet vid Långsjön är stigen sämre markerad, men ändå lätt att följa. Den fortsätter längs sjön, men inte helt strandnära. Vid norra änden av sjön gå inte ner till sjön, utan fortsätt på stigen som går i högre belägen mark. Några hundra meter bortom sjön leder den ner till Långsjöns förlängning.

Fortsätt i Långsjöns förlängning norrut. Ofta är det här pölar och blött på stigen. Efter en utförsbacke kommer man ner i ett ganska sankt gräsområde med enstaka granar. När man når tätare planterad granskog är det bara en kort bit kvar till en liten väg.

Korsa vägen och fortsätt längs myrens vänstra kant på tydlig stig. Efter ett tag avlägsnar man sig litet från myren, men riktningen är hela tiden densamma. Även här finns det en del sanka partier. På andra sidan myren når man en avstängd grusväg, som man följer åt höger.

Nytt: På grund av att vägen ofta varit översvämmad på senare tid strax före Rundmar, rekommenderar jag att man här i stället tar åt vänster och går på vägen fram till Sörmlandsleden. Följ därefter Sörmlandsleden till Nyfors. På vintern gäller det dock endast under förutsättning att isen är väl bärig - leden är för brant för skidåkning på slutet, och sjön kan vara försvagad vid utflödet vid Nyfors.

Ännu nyare: Man har nu byggt upp vägbanken förbi det översvämmade området, och det är åter problemfritt att passera. Vägen längs Sörmlandsleden är nog något kortare och mer genom skog, men den ursprungliga vägen bekvämare. Nu är det åter fritt fram att välja vilken väg man vill. Båda är bra.

Vägen åt höger går över en liten höjd. I utförsbacken tvära över åt vänster till en korsande väg, och följ den sedan till hästgården vid Albysjön. Om man åker skidor kan man ofta i stället fortsätta rakt fram, korsa vägen och åka över en liten myr fram till hästgården.

Vägen före hästgården är ofta översvämmad, och kan tidvis kräva stövlar eller höga vandrarkängor. Alternativt kan man i så fall ta av sig och vada över barfota.

Från hästgården och fram till Nyfors är det en god promenadväg. När man når bilvägen så följ den ett par hundra meter. Leden tar sedan av åt höger, och efter en kort skogspassage når man en ledmarkering, varifrån man kan skymta busshållplatsen åt vänster. Leden fortsätter här åt höger ner till Alby friluftsgård.

Om man kommer på skidor är det enklare att ta till höger före hästgården och åka ner på Albysjön. Korsa sjön en god bit ut från viken in mot Nyfors för att undvika svag is. Från Alby friluftsgård kan man antingen åka eller gå upp till Nyfors, eller ta buss från friluftsgården, eller fortsätta på preparerat spår till Öringe.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-07-022015-06-252016-06-012016-09-14