Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Paradiset lång rundtur

Område: Södertörn väst

Östra Öran (från vandring Paradiset lång rundtur 2015-05-27)

Östra Öran (från vandring Paradiset lång rundtur 2015-05-27)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Skogsvandring med start och slut vid Paradiset. Vandringen går runt Öran

Ut- och hemresa

Utresa: Paradiset
Hemresa: Paradiset

Equipment

Beskrivning

Vid Paradiset finns flera markerade slingor. Sameslingan är 5 km, Tornbergsslingan 6 km och Brinkslingan 9 km. Den här beskrivna vandringen passar bra om man vill gå en längre tur, och är 14 kilometer.

Den långa rundturen leder förbi många fina sjöar, men är också delvis utpräglad skogsvandring. Utmärkta badmöjligheter finns längs vandringen. Karta, kompass och/eller gps bör medföras.

Vandringen kan genomföras i huvudsak på markerade stigar, den här beskrivna vandringen använder dock i viss utsträckning omarkerade stigar, och i någon mån också terräng. Mellan Trehörningen och Riddartorpet går den på Sörmlandsleden, och sammanfaller i detta avsnitt med vandringen mellan Flemingsberg och Västerhaninge, samt Tumba-Handen.

Det bifogade spåret för gps är inte optimalt efter passagen av Brink, se text nedan för bättre väganvisningar.

Det finns ingen bussförbindelse till Paradiset. Närmaste busshållplats finns vid Ådran, 1,5 kilometer bort. Den bussburne behöver alltså lägga till 3 kilometer till den angivna sträckan.

Från starten vid Paradiset är det enklast att gå längs Sörmlandsleden upp till Trehörningen. För omväxlingens skull så tar vi i stället bakvägen. Gå ner till vindskyddet rakt bortom Paradiset, och därifrån uppför backen, delvis på trätrappsteg. Cirka 50 meter bortanför backen leder det markerade spåret åt höger, mot Tornberget. Gå här i stället på en mindre stig litet åt vänster.

Det finns däifrån mindre men vältrampade stigar som leder fram till Trehörningens södra strand. Använd det bifogade spåret för gps, eller karta och kompass, för att ta dig dit. Man behöver aldrig gå ut i terrängen.

Passera Trehörningen längs södra stranden. Man kommer bland annat förbi en plats med en kantställd stor sten, och nära vindskyddet på östra udden. Fina bad- och rastplatser finns här.

Följ stigen åt nordost bortanför sjön upp till Sörmlandsleden.

Följ sedan Sörmlandsleden till strax före Riddartorp. Man passerar snart Långsjön, vars norra strand också är väl lämpad för rast och bad. Vid Örans östra strand, strax före Riddartorp, lämna Sörmlandsleden och följ konsekvent stranden. Även denna strand lämpar sig väl för rast och bad.

Man kommer tillfälligt ut på Sörmlandsleden igen, men lämnar den strax, vid en gräsplan med uppställda bord. Gå tvärs över gräsplanen och upp på en stig på andra sidan. Den leder över berget och ner till stranden igen, till en träspång över en sank vik. Stranden på andra sidan är låglänt klippmark, utmärkta platser för att rasta, njuta av naturen, och vid lämplig temperatur även bada.

Stigen längs stranden för så småningom fram till en liten vik. På min fritidskarta är viken markerad som skog, men i verkligheten hamnar man här på en välklippt gräsmatta med ett hus längre upp, och en strandstuga byggd direkt vid vattenbrynet. Det finns inget bra sätt att passera utan att gå ut på gräsmattan. Jag vet inte riktigt hur man bör passera denna plats - min fritidskarta visar att stigen fortsätter upp över gräsmattan till vägen ovanför.

Jag korsade i stället gräsplanen så diskret jag kunde och fortsatte ut i skogen på andra sidan gräsplanen. Man kommer fram till ytterligare en fin plats vid Öran, men måste sedan lämna stranden - dels för att berget här blir brant, men också för att om man fortsätter hamnar man uppe vid Brink, där fastigheten som ligger där sedan länge har en tomt som går ner till vattnet. Min karta visar här att det finns en vandringsled som går ut på vägen ovanför fastigheten vid Brink, men jag är osäker på om detta stämmer med de faktiska förhållandena. Om den finns så är det bästa vägen fram till Brink.

I stället tvärade vi upp till höger fram till vägen ovanför Mellangerg, och följde den sedan fram till Brink.

Det bifogade gps-spåret visar här att jag trots att jag varit här flera gånger förut, ändå virrade bort mig litet. Bortanför vägen finns Brinkslingan, men berget är här ganska brant. Jag tog därför vägen åt höger fram till en bäck, och följde den upp till Brinkslingan (svårgånget längs bäcken). Eftersom jag avsåg att följa Brinkslingan åt höger tillbaka till Paradiset, så tog jag följdriktigt åt höger när jag nådde den markerade slingan. Den ledde dock bara tillbaka till vägen en bit längre bort till en parkeringsplats. Jag gick därför tillbaka längs leden. På en plats gick en tydlig stig mot norr, dock utan ledmarkering. Jag trodde att man bara missat att markera leden här, men så var inte fallet. Det gjorde att jag fick en extra sväng ut i terrängen, innan jag så småningom letade mig tillbaka till Brinkslingan.

Det är inte första gången jag hamnar fel i detta terrängavsnitt, och det kan bli ganska jobbigt om man inte lyckas följa de stigar som ändå finns här, det finns både bergshöjder och sankmarker som försvårar framkomligheten. Kompass och karta eller gps är ett måste om man råkar hamna vid sidan av leden.

I detta fall var det nog ett stickspår från Brinkslingan som hade samma ledmarkering som själva slingan(?), och jag borde ha tagit stigen åt vänster i stället när jag nådde leden. Hade jag tittat på kartan så hade jag förstås sett detta, men ledmarkeringen gjorde att jag inte brydde mig om att titta på kartan just där.

En alternativ bra väg tillbaka från Brink är att följa vägen åt vänster tillbaka längs Örans nordvästra strand. Efter passage av en höjd med en villa finns en ledmarkering för en led som lämnar vägen åt höger. Denna leder rakt tillbaka till Trehörningen, och är den genaste vägen tillbaka till Paradiset.

Brinkslingan leder åt nordväst upp till Lilla Kisala, och därifrån tillbaka åt sydväst till Paradiset. Leden är vältrampad och bred, men det finns också i den senare delen en del omkullfallna träd över leden.

Vandringsrapporter & bilder: 2015-05-272016-07-062020-05-07