Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Västerhaninge-Flemingsberg

Område: Södertörn väst

Långsjön vid Paradiset (från vandring Flemingsberg-Västerhaninge 2014-08-27)

Långsjön vid Paradiset (från vandring Flemingsberg-Västerhaninge 2014-08-27)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

En lång men fin vandring, förbi Riddartorpet, Paradiset och Kvarnsjön. Vandringen passerar bland annat flera fina sjöar med goda badmöjligheter

Ut- och hemresa

Utresa: Västerhaning stn
Hemresa: Flemingsberg stn

Equipment

Beskrivning

Denna vandring går precis lika bra att genomföra från båda hållen. På grund av vandringens längd se till att inte starta för sent.

Från pendeltåget i Västerhaninge gå ut västerut, och sedan direkt åt höger på gång- och cykelbana, parallellt med spåren och i riktning tillbaka mot Stockholm. Vid en vägundergång gå åt vänster, och sedan åt höger igen, till en gångbana på en väg som också går i riktning mot Stockholm. Ignorera första avtagsvägen åt vänster.

Vid den andra avtagsvägen snett åt vänster, följ avtagsvägen. Den leder fram till en parkerings- och idrottsplats, varifrån ett behagligt och lättvandrat motionsspår fortsätter i samma riktning, på grusåsmark.

En dryg kilometer efter starten av motionsspåret lämnar man det öppna sandområde som finns till höger om spåret. Om man kommer från andra hållet och vill ha en något avkortad vandring kan man här snedda över sandområdet uppåt till vänster, och sedan följa industrivägen först åt vänster och vid korsningen åt höger. Efter en stunds vandring på denna väg når man Jordbro pendeltågsstation.

Vandringen fortsätter på motionsspåret till Riddartorpet. Motionsspåret är en slinga, efter passage av ett gräsparti och upp i skogen når man en korsning där spåret kommer tillbaka. Det spelar ingen roll om man väljer högra eller vänstra vägen här, det är lika långt båda vägarna.

Strax före Riddartorp vänder motionsslingan, man har då kolonibebyggelse rakt fram. Fortsätt på liten väg förbi den. Strax före Riddartorp når man en orangemarkerad led. Följ denna åt vänster, ner mot Örans sydöstra strand.

Man följer nu denna led ända till Paradiset. Man passerar flera fina sjöar för rast och bad på vägen. Allra först Öran, som har ett par fina rastplatser om man lämnar leden och går helt nära stranden. Man rundar sedan Öran, och går en liten bit från stranden först åt norr och sedan åt väster. När man når en avstängd grusväg så går leden över denna. På grund av vandringens längd brukar jag oftast gå på grusvägen i stället, det går något fortare. Leden för tillbaka och korsar denna grusväg längre fram.

När man lämnar grusvägen så är marken fortsatt lättvandrad. Man passerar Svartsjön och når Långsjön, där det finns fina rastplatser med badmöjlighet på nordöstra stranden. Alternativt kan man fortsätta en kort bit till fram till Trehörningen, som även den har många fina rastplatser med badmöjlighet, och även ett vindskydd på östra udden.

Från avtagsvägen mot vindskyddet kan man om man vill gå söder om Trehörningen, det finns stigar som så småningom leder tillbaka till Sörmlandsleden. Men stigarna är inte ledmarkerade, så det kräver litet orientering. Enklare är därför att följa den markerade leden ner till Paradiset.

Paradiset är en friluftsgård, som dock bara har öppet ibland, och saknar servering. Men det finns en manuell vattenpump här om man vill fylla på dricksvattnet, och också en parkeringsplats om man kommer med bil och vill göra rundturer härifrån.

Delsträcka Västerhaninge-Ådran viker av från leden här, tvärs över parkeringsplatsen och till en stig som efter någon kilometer leder till Ådrans busshållplats (gles busstrafik!).

Från Paradiset har man återigen litet olika valmöjligheter. Man kan bara fortsätta vandringsleden, som startar brant uppför en backe från ett vindskydd. Man kan också om man vill ignorera leden och fortsätta rakt fram, på omarkerad stig fram till en rak liten väg genom ett område med fritidsbebyggelse. Det är den kortaste och snabbaste vägen, som längd- och tidsuppgifter i denna vandring bygger på. Stigen har dock här och där hinder i form av träd som ramlat över stigen, och som man kanske måste klänga litet för att komma över.

Alternativt kan man följa leden en bit, och på en tydlig bred stig åt höger följa den åt höger ner till vägen. Det blir litet längre, men stigen är å andra sidan tydlig och väl upptrampad. Man kan förstås också följa leden hela vägen, vilket blir ytterligare litet längre, då vandringsleden för förbi anslutningspunkten åt norr och sedan vänder tillbaka, nerför en brant sluttning.

Allra kortast är att i stället gå på södra sidan av Trehörningen, men det kräver då litet mer orientering.

Om man går via vägen genom fritidsområdet, så ignorerar man utfarten från området åt höger, och går i stället rakt fram. Precis innan vägen slutar vid ett hus finns en ledmarkering framåt åt vänster. Via den kommer man rakt fram till Sörmlandsleden efter cirka 100 meter.

Följ leden därifrån åt höger. Leden passerar en hundkennel, korsar Ådranvägen och går genom ett skogsområde. Leden mynnar till en grusväg vid Kärrsjön, där det finns en rastplats. Sjön är mindre väl lämpad för bad och rastplatsen ligger skuggigt.

Härifrån följer den minst inspirerande delen av denna vandring, ett par kilometer på grusväg. Först når man en vägkorsning när man passerat Kärrsjön. Här viker delvandring Flemingsberg-Ådran av åt höger, fram till busshållplats vid Ådran.

Huvudvandringen fortsätter i stället på vägen åt vänster. Efter ett par kilometer viker den markerade leden av åt vänster. Här kommer man om man går vandringen mellan Tumba och Handen. Man kan följa den leden om man vill, och ta av åt höger där den delar sig efter ett par hundra meter.

Men för denna vandring går det går lika bra att följa vägen ytterligare en liten bit fram till en vägdelning. Om man då går väljer den vänstra vägen kommer man fram till leden igen nästan på en gång, där den korsar vägen.

Härifrån är det renodlad skogsvandring fram till Kvarnsjön. På vägen passerar man den lilla Kärrsjön, med en rätt fin rastplats på ett berg på sydsidan, och en annan på nordsidan, vid en stor sten. Jag har badat även i denna sjö, men den är inte så badvänlig som de övriga man passerar på denna vandring. Runt sjön har bävern härjat, och den gamla spången på östsidan ligger numer ute och flyter bland träden. Leden har dragits om en liten omväg för att ge möjlighet att passera bäcken.

Från nordsidan av denna sjö har man återigen flera vandringsalternativ. Den väg jag på senare tid har föredragit kommer att runda Kvarnsjöns sydspets och gå upp längs västra stranden. Men jag har också många gånger passerat sjön på sydöstra sidan. På sydöstra stranden finns inga fina rastplatser, och det är enklast att följa vandringsleden/grusvägen så länge den löper parallellt med sjön. När vägen viker av fortsätter man rakt fram på stig. För att inte göra vandringen onödigt lång tar jag sedan av från leden här och går rakt ner till Kvarnsjöns nordöstra vik (mycket brant sluttning). Härifrån vänder man tillbaka, passerar en liten badplats, och går sedan på vägen mot Gladö kvarn. Här passerar en buss (samma busslinje som går till Ådran). Vid en korsning med en väg snett upp åt höger går man den, sedan en litet större väg åt höger, och vid en fastighet med en stig in åt vänster tar man denna stig (omarkerad). Om man följer den stigen kommer man tillbaka till vandringsleden efter någon kilometers skogsvandring.

För den väg jag numer oftast använder tar jag av från vandringsleden norr om lilla Kärrsjön, och går på en tydlig stig åt nordväst, inledningsvis med många bäverfällda träd över stigen. Den leder ner till en fastighet som ligger i sydliga viken av Kvarnsjön. Då vägen längs sjön leder rakt över deras gårdsplan måste man gå runt gården upp i skogen - stigmarkering finns.

Längs östra stranden finns först en liten väg. Den leder fram till en gård, men här får man passera mellan sjön och gården på en stig. Gångstigen tar sedan av åt vänster men välj då hellre att gå ner och längs stranden av Kvarnsjön. Den är solig och fin, och det finns också ett par fina rastplatser med bad här.

Stigen leder efter sjön fram till vägen som går förbi Gladö kvarn. Följ vägen åt vänster till första mindre väg åt höger. Tag denna väg och följ den tills den övergår i stig. Fortsätt stigen rakt fram (åt nordväst). Stigen kommer så småningom att vända åt sydväst, och här finns en stig som viker av åt norr. Detta innebär ytterligare en plats med alternativa vägval.

Om man väljer vägen åt norr kommer man så småningom fram till samma vandringsled som vi gick på tidigare. Därifrån följer man leden åt vänster, och den leder till Visättra (buss) och Flemingsbergsstationens norra utgång. Det går också att ytterligare förkorta den vägen genom att tvära genom skogen på en plats, men där saknas stig och man får gå rakt genom terrängen en liten bit.

Om man i stället väljer den markerade stigen åt sydväst, så kommer den snart att övergå i västlig riktning. Efter en längre bit når man en liten avstängd grusväg åt norr. Följ denna väg. Den kommer så småningom att vända åt nordost, och mynnar på en bilväg vid en vägbom och en återvinningsstation. Här ser man en busshållplats åt höger. Gå till den och sedan åt vänster på en cykelväg. Den leder till en parkeringsplats. Gå framför polishuset på högra sidan fram till en trappa som leder upp till pendeltågsstationens södra utgång.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-03-052014-05-212014-08-272015-09-302016-03-162016-09-212017-05-03