Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Delsträcka Ösmo-Segersäng

Område: Södertorn öst

Detta är en delsträcka av vandring Ösmo - Hemfosa

Nynäsleden vid Muskann

Nynäsleden vid Muskann

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vandring från Ösmo till Segersäng via Nynäsleden

Ut- och hemresa

Utresa: Pendeltåg Ösmo
Hemresa: Pendeltåg Hemfosa

Equipment

Beskrivning

Följ vandringsbeskrivningen för sträckan Ösmo-Hemfosa fram till en liten väg där villabebyggelse dyker upp på höger hand.

Tag valfritt första vägen åt höger, eller fortsätt på den litet större vägen, som leder till Segersängs station.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-08-202015-03-182015-11-112016-03-122016-11-23