Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Ösmo - Hemfosa

Område: Södertorn öst

Morgonfika i vårvinterväder på udden vid Södra Muskan

Morgonfika i vårvinterväder på udden vid Södra Muskan

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Trevlig vandring längs Nynäsleden. Badmöjlighet finns vid Muskan

Ut- och hemresa

Utresa: Pendeltåg Ösmo
Hemresa: Pendeltåg Hemfosa

Equipment

Beskrivning

Det här är en vandring man gärna återkommer till. Den går i lugna omgivningar. Längs Muskan och fram till Segersäng är leden lättvandrad och behaglig.

Bortanför Segersäng blir den litet mer kuperad, och bortanför Tärnan finns det även några partier där underlaget ibland är litet sankt, och ibland har mer rötter och stenar. Dock är det inga större problem.

Utgången från pendeltågsstationen i Ösmo sker söderut. Gå åt höger över ett litet torg och fram till nästa vägkorsning. Ta till höger och gå längs vägen. När den svänger litet åt vänster fortsätt längs vägen, och ta sedan in på en mindre väg som snett framåt åt höger.

Denna väg leder ner till Muskans södra strand. När man korsar vägen vid stranden ser man ledmarkeringarna för Nynäsleden. Bara en kort bit efter starten kommer man förbi en udde till vänster. Om man går ut på den hittar man en vacker plats för morgonfika och kanske ett dopp.

Den fortsatta vandringen längs Muskan är lättgången och mycket trevlig. När man kommer fram till ett fält kan man om man vill gå tvärs över det i stället för att följa leden som går i skogen till vänster. Längre fram finns en vacker udde, och flera platser som verkar vara bra för bad. Det finns också ett vindskydd, men det ligger inte så vackert.

Strax före norra stranden lämnar leden Muskan. Efter litet vandring genom skog och på småvägar når man utkanten av Segersäng ca 8 km från starten. Vill man avsluta eller påbörja vandringen här är det bara att ta till höger när man kommer till vägen som för förbi samhället. Här avslutar delsträckan Ösmo-Segersäng, och börjar delsträckan Segersäng-Hemfosa.

Vandringsleden mellan Segersäng och fram till vägen mot Hemfosa går i huvudsak genom småkuperad skog och är trevlig. Så småningom korsar man en litet större väg, och når strax därefter sjön Tärnan. Sjön är dock sank längs den strand där leden går, men det finns i alla fall en liten sittplats på en plats. Jag brukar dock föredra att rasta i en solig sluttning innan man korsar vägen före sjön.

Vid vandring 2017-11-15 var leden översvämmad och därför omledd via järnvägsbanken intill vägen. Man kommer tillbaka till den gamla leden strax före Tärnan.

Bortanför sjön är leden delvis sank, delvis litet mer svårgången på grund av rötter och stenar. Det finns delvis spänger, men dessa är i ganska dåligt skick, och täcker inte heller alla sanka delar vid de tillfällen då det är blött i markerna.

Hösten 2015 hade man öppnat ett stort hygge norr om sjön. Leden över hygget var dock rensad och lättgången och fin. Hur det blir om några år när sly och högt gräs etablerat sig vet man inte.

2017-11-15: Leden är nu omlagd, och går till höger om hygget. Omläggningen är marginellt längre än den gamla dragningen, men mycket trevligare än vandringen över hygget. Man kommer tillbaka till den ursprungliga leden på bergskammen precis ovanför hygget.

Den fortsatta vandringen mot Hemfosa är småkuperad men trevlig.


Obs ändrad leddragning, gäller inte längre: Precis före vägen mot Hemfosa passerar leden ovanför en villa. Leden följer sedan vägen åt höger fram till en spårcentral, där den viker av åt vänster för vidare färd upp mot Paradiset och Västerhaninge.


Uppdatering från vandring 2018-10-31: Leden är omdragen i sin norra del. Den gamla anslutningen upp mot Hemfosavägen verkar vara nerlagd, och har nu i stället en ny sydligare dragning.

När man passerat en avstickare av leden upp mot Borgberget når man en liten skogsväg. Efter några hundra meter vek leden förr av åt vänster, där det nu står en visare som visar att man ska fortsätta på skogsvägen. Efter något hundratal meter viker leden av åt vänster in i skogen. Leden är välmarkerad och går i trevlig skogsterräng ända härifrån och fram till Hemfosavägen, men vid passage i slutet på oktober 2018 fanns till största delen ännu inte någon upptrampad stig. I stället fick man till stor del kliva bland ljung och blåbärsris. Men när leden blir upptrampad blir den säkert fin.

Så småningom ser man Hemfosavägen mellan träden vid en plats som ligger söder om ledens fortsättning Hemfosa-Västerhaninge. För avslutning vid Hemfosa pendeltågsstation vik här av åt höger (ej markerat) och tvära ut till vägen, korsande en kraftledningsgata.


Följ vägen åt höger ca 1 km (mindre än en kvarts vandring) längs den mycket glest trafikerade vägen till Hemfosa station.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-08-202015-03-182015-11-112016-03-122016-11-23