Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Delsträcka Lagnövägen-Eriksvik

Område: Nacka norr-Värmdö-Skärgården

Detta är en delsträcka av vandring Boo-Ålstäket

Utsikt över Velamsunds gård (från vandring Boo-Ålstäket 2015-04-07)

Utsikt över Velamsunds gård (från vandring Boo-Ålstäket 2015-04-07)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Den västliga delen av vandringen mellan Eriksvik-Ålstäket. Då busstrafiken på Lagnövägen är gles är det enklast att gå denna vandring i västlig riktning.

Ut- och hemresa

Utresa: Buss från Slussen till Eriksvik
Hemresa: Buss från Gustavsberg till Slussen

Equipment

Beskrivning

Busstrafiken mellan Gustavsbergs centrum och Norra Lagnö går omväxlande medsols och motsols, ungefär varannan timme. Det gör att man antingen kan stiga av vid Kovik om trafiken går medsols, eller om bussen går motsols alternativt där leden korsar den ostliga vägen. Se bifogad karta.

Från Kovik tag avtagsvägen vid gården, och följ leden mot Velamsund och Eriksvik. Alternativt stig av vid Golfbanan, och ta av från Lagnövägen på liten väg åt vänster i höjd med Koviksträsks södra vik mot Velamsund.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-11-192015-04-072015-11-262017-02-252019-08-072021-08-05