Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

Svenska
Tillbaka

Vandring Rundvandring i Skuruparken

  • Date: 2014-04-20
  • Length: 4 km 
  • How to get there and return:

Inför vandringen

I samband med besök i Nacka under påskhelgen passade jag på att besöka Skuruparken, som har omtalats en del under senare år på grund av att ägaren vill exploatera området. Många andra vill i stället att området sätts av som ett litet naturreservat.


Bilder från vandring Rundvandring i Skuruparken

Södra sidan av parken

Södra sidan av parken
Vitsippor i mängd

Vitsippor i mängd
Vitsippor

Vitsippor
Vitsippa

Vitsippa
Blåsippa

Blåsippa
Utmed Skurusundet. En promenadväg/stig löper runt parken

Utmed Skurusundet. En promenadväg/stig löper runt parken
Skurusundet

Skurusundet
Jag och Lava

Jag och Lava


Värmdösidan

Värmdösidan
Skurubron - en ny bro planeras för närvarande hitom den nuvarande

Skurubron - en ny bro planeras för närvarande hitom den nuvarande
Parken sträcker sig bara fram till Värmdövägen. Ungefär här kanske den nya bron och vägen kommer att gå?

Parken sträcker sig bara fram till Värmdövägen. Ungefär här kanske den nya bron och vägen kommer att gå?
Skurubron är en känslig punkt för trafiken till och från Värmdö

Skurubron är en känslig punkt för trafiken till och från Värmdö
Motorvägen in mot stan

Motorvägen in mot stan
Det inre av parken

Det inre av parken
I det inre av parken finns en äng.

I det inre av parken finns en äng.
Kolonistugor finns överallt.

Kolonistugor finns överallt.
Västra sidan av parken

Västra sidan av parken
På västra sidan ligger ett ganska brant berg.

På västra sidan ligger ett ganska brant berg.


Längst upp är det fin utsikt och här har man vid bra väder en solig och fin rastplats.

Längst upp är det fin utsikt och här har man vid bra väder en solig och fin rastplats.

Kommentar

Området ligger precis söder om Skurubron, och är kuperat. I området finns många småstugor som jag tror arrenderas av ägaren. Staket saknas som regel, och man får själv välja sin väg när man kommer nära dem. En del av dem är rätt förfallna, medan andra är i gott skick.

Jag bifogar litet bilder, som bättre än jag själv kan beskriva områdets karaktär.

[ Kommande vandringar ]   [ Genomförda vandringar ]