Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

Svenska
Tillbaka

Vandring Vanlig förmiddagspromenad med Lava (Reijemersholme)

  • Date: 2022-01-06
  • Length: 7 km 
  • Time: 01:50  
  • Effective time: 01:50
  • Start: Mariatorget
  • How to get there and return:

Inför vandringen

När man har hund så är det en återkommande syssla att genomföra hundpromenader, vid sidan av de litet längre vandringarna. Den totala sträckan på dessa dagliga promenader blir betydligt längre än den som återfinns i beskrivningen av genomförda vandringar.
Här följer ett exempel på en sådan vanlig förmiddagspromenad.


Bilder från vandring Vanlig förmiddagspromenad med Lava (Reijemersholme)

Starten

Starten - 10:36
Första kisspaus, vid Mariakliniken

Första kisspaus, vid Mariakliniken - 10:38
Godisstenen vid Tanto

Godisstenen vid Tanto - 10:45
Vanligaste platsen för `det stora`

Vanligaste platsen för `det stora` - 10:47
Koloniområdet

Koloniområdet - 11:04
Utsikt från koloniområdet mot nya Årstabron, med vidhängande ny bebyggelse

Utsikt från koloniområdet mot nya Årstabron, med vidhängande ny bebyggelse - 11:05
På väg ner mot Mälarens strand

På väg ner mot Mälarens strand - 11:07
Pulka- och kälkåkning

Pulka- och kälkåkning - 11:12
Tur att båten är väl förtöjd!

Tur att båten är väl förtöjd! - 11:20
Reimersholme vid bron

Reimersholme vid bron - 11:28
Reimersholmes östra udde, med Gröndal i bakgrunden

Reimersholmes östra udde, med Gröndal i bakgrunden - 11:38
På väg tillbaka - här vid badplatsen

På väg tillbaka - här vid badplatsen - 12:02
Fler än vi är ute och njuter av vintersolen - med coronaavstånd?

Fler än vi är ute och njuter av vintersolen - med coronaavstånd? - 12:04
Godismuren vid Högbergsgatan

Godismuren vid Högbergsgatan - 12:26

Kommentar

Oavsett om vi på de dagliga hundpromenaderna startar från Mariatorget, Östervägen eller från Tynningö, så söker vi alltid att välja olika vägar, för att få litet variation på det dagliga traskandet. I detta fall, med start från Mariatorget, så är en av dessa promenader att via Tanto gå runt Reimersholme.

Första målet är härvid Tanto, men redan innan dess hinner Lava kissa. Tanto är en ganska stor park, och en stor del av våra hundpromenader passerar denna. I detta fall går vi uppför berget, som norr om det inhägnade hundrastområdet har ett mindre oexploaterat område.

På andra sidan når man koloniområdets västra del, med en vacker utsiktsplats mot Årstaviken. Där finns också trappor ner till stranden, som vi följer fram till Reimersholme.

På norra sidan av holmen brukar vi numer undvika strandpromenaden och gå litet högre upp, där det också finns promenadvägar. Södra stranden består av asfalterad gångväg.

Är det soligt brukar vi sedan gå samma väg tillbaka fram till och förbi badplatsen. En snedväg leder tillbaka upp till Tanto, där vi sedan avslutar genom att gå genom Ånghästs- och Högbergsparken (Gruvan) och tillbaka till utgångspunkten.

[ Kommande vandringar ]   [ Genomförda vandringar ]