VBT Alvik (Västbergaträffen) – kort historik

I samband med VBT Alviks dans 31/1 i Alvik fick vi träffa tre representanter från föreningens styrelse. Jan-Erik Plan berättade då litet om föreningens historik och nuvarande aktiviteter. Här följer en kort resumé:

Starten 1943 – De ensammas förening

Föreningen bildades våren 1943 på initiativ av Sten Lindblom från Aftonbladet. Syftet med föreningen var att erbjuda stöd och social samvaro till de som drabbats av männens frånvaro i beredskapstjänst, ibland ledande till skiljsmässor, och även de som drabbats av social oro till följd av krigets påfrestningar.

Föreningen höll fram till 1962 till vid Blasieholmstorg och hade möten ett par gånger i månaden, då man diskuterade, lyssnade på musik, spelade kort och dansade.

Starten för danskvällarna

1963 började man anordna dans och samkväm på Kungsbocken onsdagar, men flyttade snart till Restaurant Fjädern. Vid denna tid var medlemsantalet cirka 500.

1972 flyttade man till södra Kungstornet, där man höll till fram till 1987. Från 1988 flyttades dansen till Västbergasalen, där dans anordnades på fredagar. Från 1993 hyrde föreningen lokalen i egen regi, och med rätt att hyra ut i andra hand då föreningen inte själva behövde den.

Västbergaträffen

2001 beslutades om namnändring av föreningen till Västbergaträffen, för att bättre spegla den aktuella verksamheten.

Under föreningens sista år i Västberga kunde man notera ett avtagande intresse för föreningens verksamhet, och med ett medlemstapp ner till omkring 300 medlemmar. När så lokalen blev uppköpt av GE Moneybank, och därvid kraftiga hyreshöjningar aviserades, så såg man sig nödsakad att söka efter nya handlingsalternativ. Man beslöt att avsluta sitt hyreskontrakt för Västbergasalen och flytta dansen till Brommasalen i Alvik. I samband med flytten tappade man många av sina dåvarande medlemmar, i synnerhet de som var bosatta söder om Stockholm.

Vändningen

Föreningen beslöt sig då för att satsa på populära dansorkestrar, i kombination med en målmedveten marknadsföring. Detta gav direkt resultat och satte avtryck i stigande besökssiffror. Föreningen har också lyckats öka sitt medlemsantal ungefär till samma nivåer som de ursprungligen hade. Gamla publikrekord har slagits, och man har även klarat av att utvidga verksamheten med regelbundet återkommande tedanser till storband.

Nuvarande verksamhet (januari 2014)

Efter lokalbytet till Brommasalen tecknar man nu föreningen som VBT Alvik.

Dans anordnas fredagskvällar med i huvudsak mogen danspublik, föregången av en halvtimme dansinstruktion som är inkluderad i entréavgiften. Dansmixen är 4m+1g, och entrén är 120 eller 130 kronor, beroende på orkester, med medlemsrabatt 30:- + var nionde dans gratis. Utöver detta anordnas regelbundet tedans på söndagar 14-17 till storband. För medlemmar anordnas dessutom danskryssningar, dansfester, musikcaféer och utflykter.


Källa: dansglad.se. Informationen tillhandahållen av Jan-Erik Plan från Västbergaträffen


Innehåll