På isen nedanför fornborgen vid Stensjön (från vandring Nyfors-Sandemar 2012-03-03)

På isen nedanför fornborgen vid Stensjön (från vandring Nyfors-Sandemar 2012-03-03)