Alternativ tältplats innan vattendelaren mot Njåtjosvagge (2006)

Alternativ tältplats innan vattendelaren mot Njåtjosvagge (2006)