Från promenad från Norra Lagnö via Ösby Träsk till Gustavsberg 2019-10-06 (ej med i vandringssammanställningen) (Från vandring Ej beskrivna vandringar hösten 2019 2019-12-30 335 km)

Från promenad från Norra Lagnö via Ösby Träsk till Gustavsberg 2019-10-06 (ej med i vandringssammanställningen) (Från vandring Ej beskrivna vandringar hösten 2019 2019-12-30 335 km)