Starten vid Sandemar busshållplats 08:35 (Från vandring Sandemar-Nyfors 2016-06-01 16 km)

Starten vid Sandemar busshållplats 08:35 (Från vandring Sandemar-Nyfors 2016-06-01 16 km)