Beskrivning av fornstigen (Från vandring Lovön 2016-02-24 19 km)

Beskrivning av fornstigen (Från vandring Lovön 2016-02-24 19 km)