Hagmarker närmare villabebyggelsen i Grisslinge (Från vandring Boo-Ålstäket 2015-11-26 17 km)

Hagmarker närmare villabebyggelsen i Grisslinge (Från vandring Boo-Ålstäket 2015-11-26 17 km)