Från hållplatsen Tenntorp når man strax parkeringen vid Äventyrsbanan, där även milspåret från Hellasgården går i kulvert under vägen mot Älta (Från vandring Tenntorp-Fisksätra 2015-07-01 12 km)

Från hållplatsen Tenntorp når man strax parkeringen vid Äventyrsbanan, där även milspåret från Hellasgården går i kulvert under vägen mot Älta (Från vandring Tenntorp-Fisksätra 2015-07-01 12 km)