Pistolhake - att föredra för hund?

Pistolhake - att föredra för hund?