På hundmässan i Älvsjö 2012-12-16 tittade vi på de raser vi kommit fram till verkade passa oss bäst, och frågade också om råd

På hundmässan i Älvsjö 2012-12-16 tittade vi på de raser vi kommit fram till verkade passa oss bäst, och frågade också om råd