Utsikt från koloniområdet mot nya Årstabron, med vidhängande ny bebyggelse

Utsikt från koloniområdet mot nya Årstabron, med vidhängande ny bebyggelse