Lättvandrad vacker passage på utsidan av Gålö 12:08  (Gålö 2020-06-03 11 km)

Lättvandrad vacker passage på utsidan av Gålö 12:08 (Gålö 2020-06-03 11 km)
Karta  (5 m.ö.h)