Lättvandrad vacker passage på utsidan av Gålö 12:07  (Gålö 2020-06-03 11 km)

Lättvandrad vacker passage på utsidan av Gålö 12:07 (Gålö 2020-06-03 11 km)
Karta  (4 m.ö.h)