Bergianska, japanska trädgården (från vandring Tekniska Högskolan-Östervägen 2020-03-06)

Bergianska, japanska trädgården (från vandring Tekniska Högskolan-Östervägen 2020-03-06)
Karta