Brunnsviken från udde i Bergianska trädgården (från vandring Tekniska Högskolan-Östervägen 2020-03-06)

Brunnsviken från udde i Bergianska trädgården (från vandring Tekniska Högskolan-Östervägen 2020-03-06)
Karta