Nära Ältasjön. Från vandring Farsta-Tenntorp 2019-12-15 12:36

Nära Ältasjön. Från vandring Farsta-Tenntorp 2019-12-15 12:36
Karta