Ösby Träsk. Från vandring Norra Lagnö via Ösby Träsk till Gustavsberg 2019-10-06 (ej med i vandringssammanställningen) 14:36

Ösby Träsk. Från vandring Norra Lagnö via Ösby Träsk till Gustavsberg 2019-10-06 (ej med i vandringssammanställningen) 14:36
Karta  (38 m.ö.h)