Från promenad från Norra Lagnö via Ösby Träsk till Gustavsberg 2019-10-06 (ej med i vandringssammanställningen) 13:43

Från promenad från Norra Lagnö via Ösby Träsk till Gustavsberg 2019-10-06 (ej med i vandringssammanställningen) 13:43
Karta  (53 m.ö.h)