Soluddsbadet. Även vid måttligt högvatten når havet upp till stenarna på mitten av stranden. 13:13  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Soluddsbadet. Även vid måttligt högvatten når havet upp till stenarna på mitten av stranden. 13:13 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (15 m.ö.h)