Korsningen mot Höganäs och Norra Tynningö 12:03  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Korsningen mot Höganäs och Norra Tynningö 12:03 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (18 m.ö.h)