Vy från badberget mot sundet mot Myrholmsmaren 11:43  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Vy från badberget mot sundet mot Myrholmsmaren 11:43 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (17 m.ö.h)