Vy från badberget mot sundet mot Myrholmsmaren 11:42  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Vy från badberget mot sundet mot Myrholmsmaren 11:42 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (19 m.ö.h)