Mellan Skolvägen och Maren. Det djupa diket till höger har antagligen grävts för hand, det är svårt att visa på bild det enorma arbete som det måste ha varit förenat med i så fall 10:42  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Mellan Skolvägen och Maren. Det djupa diket till höger har antagligen grävts för hand, det är svårt att visa på bild det enorma arbete som det måste ha varit förenat med i så fall 10:42 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (15 m.ö.h)